skip to Main Content

NYHETER

Handbok om att arbeta evidensbaserat på väg!

Handbok om att arbeta evidensbaserat på väg!

Kontorets arbete med att utveckla metoder för att arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling fortsätter! För ett tag sedan fick Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid centrum för Urbana Studier vid Malmö Högskola finansiering av LBF Leif Blomqvist Forskningsstiftelse för att vidareutveckla det arbete vi gjort tillsammans med Urbanivations Paul Göransson till en praktisk handbok. Förutom att peka mot mer konkreta sätt att arbeta evidensbaserat i stadsutvecklingsprocesser, kommer boken också bland annat att diskutera förutsättningar för lärande i de komplexa processer som är samtida stadsbyggnad. Boken planeras att finans ute under tidig vår 2018.

En intervju om bokprojektet finns nu ute på Liljewalls hemsida!

Metodhandbok för landskapskaraktärsanalys publicerad!

Metodhandbok för landskapskaraktärsanalys publicerad!

Hur gör man en Integrerad landskapskaraktärsanalys? Svaret finns nu i Trafikverkets metodhandbok, tillgänglig i webbutiken i såväl tryckt som nedladdningsbart format. Radar har varit samordnare i det FOI-uppdrag (forsknings- och innovationsuppdrag) som genomförts sedan 2010. Transportsystemet har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Därför har ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.

Rapport från Amsterdam

Rapport från Amsterdam

Nu är det redan tre veckor sedan vi kom hem från vår studieresa i Amsterdam, men vi håller fortfarande på att sortera alla intryck från denna arkitektoniskt variationsrika stad. I Amsterdam märktes det att steget mellan idé och verklighet kortare än i Sverige, något vi blev väldigt inspirerade av. Vår studieresegrupp hade satt ihop ett fantastiskt program med något för alla Radarianer: museum, parker, bostadshus, offentliga rum, cykling och stränder. Följ med!