CYKELPLANER I SKARA

Cykelplan

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Under resterande del av året kommer inventeringen att genomföras, för att därefter övergå i formulering av strategi och planering av åtgärder som sista skede i projektet. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen. Read the rest of this entry »

UTE OCH CYKLAR

uteochcyklar_header

Att ta sig fram i staden på cykel är överlägset, det blev klart i helgen när jag besökte Köpenhamn. Nu säger du att det är klart att många cyklar i Köpenhamn för det är så platt och visst är det så. Men jag skulle säga att det också är lätt att cykla i Köpenhamn för att man (läs: staden) vill att det ska vara lätt och man jobbar för det. Read the rest of this entry »

NO LIMIT BORÅS

header_nolimit

För ett par helger sedan besökte jag Borås och No Limit Street Art. No Limit är en förlängning av Borås skulpturbiennal och det finns alltså massor för den konstintresserade att upptäcka och flera av Borås fastighetsägare har upplåtit sina fasader till smyckas med konst och skulpturer. Bland de mer omtalade muralerna i Borås hör kanske Carolina Falkholts målning som syns tydligt från leden in till stan. Read the rest of this entry »

RADAR GESTALTAR STORA HAMNKANALEN

StoraHamnkanalen_header

Inför jubileumsåret 2021, har Stadsbyggnadskontoret önskat ett förslag på ett Low-line koncept i Stora Hamnkanalen. Syftet är att se vad kanalen kan inrymma och ambitionen är att möta allmänhetens önskemål om att förändra området vid Södra och Norra Hamngatan till en mer lockande plats att vistas. Under 2013 har Radar arkitektur & planering AB genomfört en förstudie som visade på en önskan från de som utnyttjar staden att få komma närmare vattnet. Read the rest of this entry »

KV SÅPKULLEN I NORRKÖPING

Sitplan140921 cropped

 

Radar har arbetat med utvecklingen av två stadskvarter innehållande 266 hyreslägenheter i anslutning till Idrottsparken i Norrköping sedan senhösten 2013. Nu har parterna, Magnolia Bostad AB och NCC Norrköping, kommit överens och nästa steg i projektet är en bygglovshandling och därefter följer projektering. Byggstart är planerad till slutet av 2014 och lägenheterna är inflyttningsklara 2 år senare, 2016.  Read the rest of this entry »

 Toys & Games https://www.lookupbubbles.com Marketplace UK