DIALOG CAMPUS NÄCKROSEN KLAR!

Näckrosen rapport FINAL 20150312_Sida_01

 

Under torsdagskvällen den 19/3 presenterade vi resultatet av den medborgardialog som vi på uppdrag av Akademiska Hus och Göteborgs universitet bedrivit kring projektet Campus Näckrosen i Göteborg. Uppdraget, som handlade om att skapa ett bra diskussionsklimat mellan boende, verksamma, besökande och projektägarna, har varit framgångsrikt på flera sätt och både projektägare och närboende ser nu framåt mot ett utvecklat samarbete. Read the rest of this entry »

SGBC OCH HÅLLBARA STADSDELAR

Radar FoUar

Radar är ett av flera stadsbyggnadsaktörer som engagerat sig i utvecklingen av en hållbarhetscertifiering för stadsdelar. Kontoret deltar på olika sätt i arbetet och kommer att intensifiera närvaron under våren. Med start nu i maj arrangerar SGBC flera workshopar där syftet är att öppna upp för input till hur huvuddragen i SGBC:s certifieringssystem för hållbar stadsutveckling skall se ut. Under dessa workshopar – elva stycken under året – kan man träffa olika branschaktörer för att diskutera vilka processer och samverkansformer som krävs för att gå ”från vision till verkstad”.

Vi är glada över att vara aktiva kunskapare i denna spännande process som innebär att hitta ramverk och kriterier för hur vi med bättre träffsäkerhet kan bygga hållbar och tillåtande stadsdelar i framtiden.

Mer information hittar du här: http://www.sgbc.se/workshops

NYSTART FÖR DETALJPLANEN I MARIEDAL

Mariedal headingRadar arbetar sedan en tid med utvecklingen av Mariedalskrysset på Onsalahalvön i Kungsbacka. Kommunen har under många år arbetat med planeringen av området vilket resulterade i ett program som godkändes – samt ett detaljplanearbete som gick i stå i samband med tidigare förslag.

Nu har kommunen beslutat att återuppta arbetet efter diskussioner kring disposition och utformning av området och byggnader – baserat på ett gediget arbete från kontoret och övriga inblandade parter i projektet. Read the rest of this entry »

RETRO I NOSSEBRO

header

Kan man leva på retro? Det är den övergripande frågan som ställs vid ett seminarium i Nossebro i slutet av april. Det handlar övergripande om hur ett modernt kulturarv kan verka som utvecklingsfaktor för lokal utveckling. Det är Västarvet som bjuder in till en dag om retrotrender, om transformation och återanvändande och om hur moderna planeringsunderlag ser ut. Kontoret medverkar: Joakim Forsemalm kommer att prata om ”Självorganiserat kulturarv” och hur man utan att sikta mot det kan synas i världsledande medier.

Läs mer om programmet och anmäl dig här. Boka in 22 april och Biografen Stjärnan i Nossebro!

RADAR MED KAPLAN

heading kaplan 01

 

Nyligen medverkade kontorets Oskar Götestam vid det informella samtal som Västsvenska handelskammaren arrangerade med stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan. En initierad grupp aktörer från Göteborg med omnejd resonerade om allt från övergripande frågor om bostadsbrist och regioners tillväxt till hur hanteringen av bullerfrågor är ett hinder för en del av samhällsutvecklingen samtidigt som det är ett potentiellt hot mot folkhälsan. Read the rest of this entry »

 bernstein car accident lawyer in las vegas . 1800 calorie diet for diabetics . situs judi bola