skip to Main Content

NYHETER

Samråd för Ängelholms nya stadsdel!

Under det senaste dryga året har Radar har tillsammans med experter på bland annat WSP, Tyréns och Cowi arbetat med att ta fram ett intressant förslag till hur en ny stadsdel kan se ut, för en naturlig expansion av de södra delarna av Ängelholm. Stadsdelen planeras innehålla kring 700 bostäder, ett trygghetsboende, en förskola och en större park – och skall samverka med den golfbana som planeras närmare Skälderviken, när det gäller ekosystemtjänster med mera.

Projektgruppen på Radar har engagerat alla vår discipliner – arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekter, och etnolog – utöver de tekniskt sakkunniga från våra samarbetspartners.

Läs mer om och se bilder på projektet här (välj ”Kärra 1:2) och på vår projektsida här!

Släpp naturen fri för BGG!

Radars landskapsarkitekter Lina och Ulrika deltog i den heldagskurs i blågröngrå system (BGG-system) som Svenska trädföreningen bjöd in till i slutet av februari i Göteborg. Bakgrunden till kursen var behovet att förstå dagvattenhantering i relation till de utmaningar vi redan har i våra städer, frågor vars aktualitet blir alltmer brännande i och med de förväntade klimatförändringarna. Kursens medverkande var Kent Fridell, verksam på Edges och universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Patrick Bellan, universitetsadjunkt på samma universitet och med djupa kunskaper i bland annat vegetationsbyggnad och växtteknik.

Möt våra nya landskapsarkitekter!

Strax innan och strax efter årsskiftet fick vi förstärkning i vår landskapsgrupp i form av två erfarna nya medarbetare. Anna-Karin och Ulrika kommer från lite olika erfarenheter och skapar på det sättet en ökad bredd bland våra landskapsarkitekter.