RADAR I PLAN

cultural_planning_i_floda_header-1

I det just utkomna/utkommande numret av tidskriften PLAN (1/15) – temanummer om processer – skriver kontorets Joakim Forsemalm om hur utvecklingen i/av Floda präglats av innovativt tänkande och sökande efter nya relationer. Med hjälp av internationellt erkända metoder som Cultural Planning (projektlett av kontoret), BID och Blue Economy karaktäriseras Floda av samverkan, huvudsakligen mellan lokala näringsaktörer, men också föreningsliv, skolor, och kommunen. Read the rest of this entry »

FÄSSBERGSDALENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

Fassbergsdalens_ekosystemtjänster_header
På onsdagen genomförde Radar och Calluna tillsammans med Mölndals stad en workshop kring ekosystemtjänster i Stora och Lilla Fässbergsdalen. De kulturella tjänsterna stod i fokus – alltså hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, naturpedagogik symbolik/andlighet m.m. Workshopen genomfördes som ett steg i Radars uppdrag att analysera och gestalta ett grönstråk som knyter samman Änggårdsbergen med Sisjön. Området är en del av en större grönkil från Kungsbacka till Slottsskogen, som GR nu studerar. Read the rest of this entry »

RADAR PÅ LOKALMARKNADSDAGEN

header

Under onsdagen befinner sig Radar på årets Lokalmarknadsdag, på Clarion Post i Göteborg. Oskar sitter tillsammans med Lena Andersson på Älvstranden utveckling och Martin Öbo på Fastighetskontoret, Göteborg, i en panel med rubriken ”Billiga bostäder i gigantiskt utvecklingsprojekt”. Rubriken relaterar förstås till vårt arbete med Magnolia i Frihamnen – som är inne i en väldigt spännande tematiskt diskuterande fas för tillfället. ”Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt seminarium och en institution i Göteborgsregionens fastighetsbransch, näringsliv och politik” - du hittar det fullständiga programmet för dagen här.

RADAR LÄSER: END OF THE SUBURBS

Suburbs cropped

Efter att ha grottat ner oss fullständigt i Naomi Kleins This changes everything över de senaste två månatliga textseminarierna på kontoret – och jobbat oss fram mot flera olika strategier för hur vi, plan- och arkitektbranschen, skall kunna göra mer (eftersom det är högst nödvändigt!), ger vi oss nu i kast med Leigh Gallagher’s The End of the Suburbs: where the American dream is moving (Portfolio Penguin). Väl relaterat till flera forskningsprojekt som kontoret driver för tillfället (varav det enda rapporteras i bokform under hösten), finns det röda tråden från Klein’s konsuktionskritik i Leigh’s titel. Eller i alla fall delar av den: ”where the american dream is moving” verkar inte vara lika självklart längre. Men hur är det i Sverige, där alla kommuner satsar på stationssamhällen och mer pendling till ett fåtal regionala ”motorer”. Detta – och hur mycket sanning det ligger i att ”kärnfamiljen är död” lär diskuteras om några veckor. Stay tuned. Även via Spotify. Ny lista här till vänster nu!

 bernstein car accident lawyer in las vegas . 1800 calorie diet for diabetics . situs judi bola