BOSTADSUTVECKLING I VARBERG!

Kv Mästaren cropped

Radar har fått i uppdrag att utvecklar bostäder i centrala Varberg tillsammans med en ambitiös och progressiv byggherre. Kvarteret Mästaren ligger i anslutning till rutnätsstaden och med projektet skapas ett kvarter med bostäder och verksamheter och blir en utveckling av centrala Varberg. Under hösten genomförs en förstudie som baseras på det koncept som ligger till grund för projektet. Följ projektet här i på hemsidan framöver!

RADAR GESTALTAR STORA HAMNKANALEN!

Franbron

Radar har i dagarna blivit utvalt som ett av tre kontor för ett parallellt uppdrag om utvecklingen av området runt Stora Hamnkanalen mitt i centrala Göteborg! Uppdraget syftar till att bistå Stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram förslag utformat till en ”low-linelösning”, det vill säga skapa förutsättningar för stadslivet att närma sig vattnet i bassängerna. Förslaget ska bygga på och ta i beaktande de önskemål som framkommit under 2013 års förstudie – en förstudie som för övrigt togs fram av kontoret.

Read the rest of this entry »

RADAR GÖR HANDBOK ÅT TRAFIKVERKET!

croppad bild

Radars Linda Wedblad har, tillsammans med ytterligare en konsult, fått i uppdrag av Trafikverket att författa en ny handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt. I och med att Trafikverket bildades 2010 och en ny infrastrukturlagstiftning trädde i kraft 2013, är de handböcker som finns utgivna av Vägverket och Banverket inaktuella och behöver uppdateras. Read the rest of this entry »

VECKANS BEGREPP (32): DRUMLIN

veckans_begrepp_diplomacy_header

Under sommaren var vi ute och rörde oss i såväl svenska som utländska landskap. En del oerhört dramatiska – som i södra Frankrike, där Pyrenéernas östra del ser ut att glida ner i Medelhavet som det vore en drake som tar sig ett sommardopp (reflektioner av en 6-åring). Andra är tillsynes mindre dramatiska, men inte desto mindre fascinerande. Och för även de tankarna till djurlivet.

Read the rest of this entry »

IGÅNG IGEN!

bild croppad

Efter några veckor av riktigt skön sommar, med bl.a. värme, bad, trafikupplevelser i Europa och närstudier av det växande småskaliga rurala näringslivet är kontoret öppet igen. Utanför fönstret lite regn, men också en av stadens nya matvagnar (läs mer: http://www.radar-arkplan.se/matvagnar-the-city-pt-1/ respektive http://www.radar-arkplan.se/foodtrucks-del-2/ ) och en färggrann uteservering hos grannen, mitt i allt byggstök utmed Stora Badhusgatan och runt Esperantoplatsen. Vi återkommer strax med mer om nya uppdrag och annat, till dess tipsar vi om att Joakims sedan tidigare slutsålda avhandling Bodies, Bricks & Black Boxes: Power Practices in City Conversion nu finns tillgänglig för gratis nedladdning genom Archileaks. Ni hittar länken här. Det går förstås också att få den skickad som pdf, hör av dig till kontoret!

 

 Toys & Games https://www.lookupbubbles.com Marketplace UK