skip to Main Content

NYHETER

Utbildning i evidensbaserad stadsutveckling!

RISE och RADAR ger tillsammans en utbildning i hur du arbetar mer strukturerat med kunskap för en hållbar stadsutveckling. Kursen ges under fem heldagar i Göteborg, med start 20/9. Efter genomgången kurs kommer du att kunna göra mer sammanvägda analyser och kunna reflektera mer metodiskt kring kunskap i relation till dina projekt. Och just konkreta projekt är i fokus för utbildningen. Fram till 17/5 finns ett earlybird-pris! Läs mer under vår flik för utbildningar!

Reflektioner: stadsträdsseminarium på Alnarp

Radars landskapsarkitekter arbetar ofta med gestaltnings- och planeringsuppdrag som på olika sätt berör träd i staden. Stadens träd har en otroligt viktig funktion att fylla i form av ekosystemtjänster av olika slag. Tjänsterna utvecklas bäst om de träd vi planterar idag ges goda förutsättningar att utvecklas väl och bli gamla. Vi  var därför på plats för att fördjupa vår kunskap på ett Stadsträdsseminarium på Alnarp i slutet av januari. Arrangörer var SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Göteborgs botaniska trädgård, Markkompaniet och Studentlitteratur.

Bättre bråte på Bråta!

Radar har fått i uppdrag av Härryda kommun att genomföra bygget av en återbrukspaviljong på Bråta ÅVC, som ska uppföras av återbrukat byggmaterial. Projektet, vilket började som ett studentarbete på Chalmers, har funnits med oss en längre tid genom bygglovs- och förfrågningsskede, och vi har nu även fått uppdraget att hålla i färdigställandet. Radar kommer stå för såväl projektledning och projektering som inköp och koordinering av byggmaterial, medan kommunens upphandlade byggfirma står för arbetet på plats. Bilden visar ett utförande från tidigare under processen.