skip to Main Content

NYHETER

Vi söker arkitekt och byggnadsingenjör!

Vi behöver växa i Göteborg! Just nu söker vi en handläggande arkitekt och en byggnadsingenjör med lite erfarenhet, läs mer om tjänsterna och hur du söker här!

Rapport om storstädernas jämlikhetsarbete klar!

Under 2019 har vi på uppdrag av Mistra Urban Futures arbetat nära Göteborg, Stockholm och Malmö med ett projekt som handlar om att för storstäderna har arbetat med jämlikhetsfrågorna under 2010-talet. Bakgrunden till uppdraget var en önskan att kunna lära sig av varandra, men också att  kunna ge rekommendationer till andra kommuner eller regioner för hur ett effektivt jämlikhetsarbete kan bedrivas avseende organisering, kunskapsprocesser och personella resurser. Rapporten finns nu att ladda ner till läsning här.

Utbildning i genomförande på Radar!

I förra veckan arrangerade Radar en heldag med fokus på genomförandefrågor kopplat till detaljplan. Till dagen bjöds branschkollegor från några av de kommuner/kommunala bolag som vi samarbetar med in och som på ett eller annat sätt jobbar med detaljplaner. Tillsammans med kollegor från Radar diskuterades hur vi kan styra genomförandefrågorna för att nå hela vägen fram med detaljplanens ambition. Utbildningen producerades av Vesterlins.