skip to Main Content

NYHETER

Vad är Radar?

”Radar” skulle kunnat hetat ett efternamn istället – inte alls ovanligt i vår bransch. Historiskt sett är det den enskilda stjärnarkitekten som stått modell för rätt slags stadsbyggnad, byggnader eller miljöer, därav är företagsnamn väldigt vanliga. ”Radar” kommer istället ur en idé att en grupp av kompetenser bäst löser (stadsbyggnads)uppgiften: landskapsarkitekter, arkitekter, planeringsarkitekter, etnologer – tillsammans. Vi fortsätter sommarserien med korta inblickar från oss som arbetar på kontoret om ur vi tänker och gör.

Elin Wiman, planarkitekt på Radar sedan 2014.

Radars tankesätt innebär för mig en vilja och ambition att hela tiden förbättra utifrån de förutsättningar som finns. Tänker man runt kan man hitta nya lösningar utan att projektets grund behöver förändras.

När jag och några kollegor jobbade med en detaljplan för ett förtätningsprojekt i Varberg fick vi både kommunen och exploatören att tänka om och anpassa  gestaltningen så att de nya husen bättre skulle passa in i miljön runt omkring. Nu utgör bebyggelsen en ny och positiv årsring i staden där gestaltningen tar hänsyn till karaktären i stadsdelen – och med bibehållen exploateringsgrad.

Tänker du runt?

Snart fyller Radar 15 år. Ett och ett halvt decennium av tvärfackligt samhällsbyggande, kan det summeras på något sätt? I några korta avsnitt av sommarläsning får du komma in lite på insidan. Vad betyder det att arbeta på Radar? Vilka referenser till ordet/namnet finns hos kontorets medarbetare?

Linda Wedblad, landskapsarkitekt på Radar sedan 2012:

Att Radar ”tänker runt” innebär för mig bland annat att vi försöker se hela bilden – även utanför uppgiften. Vi vill inte lösa bara delar av en uppgift utan vill se och förstå helheten, inte bara i det arbete som utförs utan även mellan våra kompetenser på kontoret. Även i ”rena” landskapsuppdrag är det av värde att kunna nyttja andra kompetenser” När jag jobbar med skolmiljöer är det inte beställaren på fakturan som är den egentliga beställaren, utan brukaren: barnet.

Mer evidens i Almedalen!

För andra året i rad är Radar i Almedalen och pratar evidensbaserad stadsutveckling. Förra året arrangerade vi tillsammans med Urbanivation ett både välbesökt och omskrivet seminarium om en kunskapsmodell som handlar om att vara mer strukturerad och bättre informerad kring kunskap för stadsutveckling. Det handlar både om att mäta mer – men också att lyssna mer noga. I år tar vi plats i en panel arrangerad av Göteborgs stad som fokuserar på jämställdhet och hållbarhet och vår argumentation kommer förstås att kretsa kring kunskap och lärande. Läs mer om seminariet här.