skip to Main Content

NYHETER

Vi stärker vårt kunskapsfokus!

Tidigare under året engagerade vi oss i FoU-plattformen Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers i Göteborg, ett engagemang som inleddes med att vi medverkade i en utvärdering av ombildningar i den Göteborgska allmännyttan tillsammans med forskare från bl.a. Chalmers. Rapporten för den studien blir officiell inom kort. Nu har vi tagit ett till steg för att kunna arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling, genom att vi gått in i en annan samverkansplattform knuten till Chalmers – Centrum för management i byggsektorn (CMB). Även i detta fall med medverkan i ett projekt beställt av allmännyttan i Göteborg, där vi är en del av ett tvärvetenskapligt team som skall studera flyttmönster i samband med renovering av allmännyttiga bostäder.

Läs mer om vårt engagemang i CMB här!

Framtidens handel i Onsala gårdar!

Glöm allt du vet om köpcentrum! Ihop med Helirama och Kungsbacka kommun är Radar med och utvecklar Onsala gårdar där man en gång för alla vill bevisa att man kan förse traktens boende med service och shoppingmöjligheter, samtidigt som området är både estetiskt tilltalande och har fokus på hållbarhet. Tanken är att Onsala gårdar skall bli en handelsby där det kommer att finnas en inspirerande blandning av ekologisk shopping, avkoppling och friskvård.

Mer information finns på projektets hemsida!

Lina ny landskapsarkitekt!

Radar fortsätter att utvecklas tillsammans med nya medarbetare. Om ett par veckor ansluter bebyggelseantikvarien och landskapsarkitekten Lina Lo Gillefalk till kontoret, hon arbetade senast på Park- och Naturförvaltningen här i Göteborg.

Hej Lina, hur är läget?

– Tack det är bra!

Du har en intressant kompetensmix – antikvarie och landskapsarkitekt. Hur har du kommit fram till en sådan kombo?

– Det är en kombo som inte alls är genomtänkt från början, men som av en lycklig slump visat sig passa väldigt bra ihop. Jag tror att det i grunden handlar om ett intresse för den levande staden och vad som får människor att vilja röra sig ute och mötas där. Antikvarie blev jag först, utifrån ett intresse för arkitektur som sedan växte till att omfatta hela bebyggelsemiljöer.