PROGRESSION PÅ BERGET

Medicinareberget 02 cropped

 

Som vi tidigare rapporterat, är Radar med och utvecklar Medicinareberget i Göteborg. Vi arbetar som stöd till Stadsbyggnadskontoret och med den strategi för det offentliga rummet som processas just nu. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns förutsättningar att skapa en mer funktionsintegrerad stadsdel, för att balansera den institutionsdominerade området med fler funktioner och målpunkter som inte är direkt kopplade till nuvarande verksamheterna. Read the rest of this entry »

SKÄRET PÅ SAMRÅD

Styrsö Skäret 01 CROPPED

 

Radar arbetar på uppdrag av två fastighetsägare med att utveckla Pensionat skäret och de närmsta omgivningarna. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för den befintliga restaurangen och pensionatet, men även att komplettera med bostäder i olika storlek. den föreslagna bebyggelsen ansluter i stil till de olika karaktärer som området består av. En ljus och traditionell skärgårdsstil närmast Skäretvägen och en mer modern karaktär på de mindre hus som ligger på platån, i skyl bakom pensionatet.

Göteborgs stads hemsida finns information om planprocessen.

 

RADAR GÖR STADSDELSPROGRAM FÖR FRÖLUNDA

Clipboard02 cropped

Stadsbyggnadskontoret har gett Radar i uppdrag att upprätta ett stadsdelsprogram för Frölunda som enligt översiktsplanen och Strategi för utbyggnadsplanering 2035 är en strategisk tyngdpunkt för staden och ett av de prioriterade utbyggnadsområdena. Uppdraget handlar om att stötta stadsbyggnadskontoret i arbetet med att utarbeta och framställa programhandlingarna.

Read the rest of this entry »

RADAR I MEDIA!

IMG_8537 cropped

Under veckan som gick var vi inte bara i Paris och fascinerades av både nya (Clichy!) och gamla (Parc des Buttes Chaumont!) objekt och strukturer, vi syntes också i två publikationer. Dels skrev Eva Tenow en debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med Okidokis Rickard Stark om hur bostadskrisen kan minska genom en ny strategier för miljonprogramsområdena i landet. Du hittar den artikeln här.

Dels skev Tobias Noborn tillsammans med Landskapslagets Emily Wade i senaste numret av PLAN (#4/2015) om hur kunskap (numrets tema) om landskapet bäst kommer till sin rätt i olika förändringsprocesser. Texten (som inte finns digitalt, utan endast i tryckt form) är en avrapportering av FoI-projektet ”Landskapet i långsiktig planering”, finansierat av Trafikverket. Projektet håller ett kunskapsseminarium i Uppsala den 20 oktober. Mer om det och projektet här.

REFLEKTIONER: NORDISKA ETNOLOGER I KÖPENHAMN

CO2015 cropped

 

För ett par veckor sedan var kontorets etnolog och kulturanalytiker Joakim Forsemalm på den nordiska etnolog- och folkloristikkongress som går av stapeln vart tredje år. Det är ett tillfälle för utbyten av samtida etnologiska perspektiv och empiriska studieområden liksom en viktig plats för att hålla sig uppdaterad på aktuella metodutvecklingsfrågor.

Read the rest of this entry »

 situs judi bola . Hur kan du köpa Viagra utan recept? . Find out who makes the best ceiling fans here. An online guide to comparing ceiling fans.