EFTER METOD OCH FÖRE HÅLLBARHETSCERTIFIERING I VÄSTERÅS

SGBC-loggaUnder måndagen deltog Radar i workshopen ”After Method in organization studies” vid Mälardalens Högskola i Västerås. Workshopen handlade om att begripa hur metodutveckling i forskning om organisanisationer (förvaltningar, bolag) hänger med utevcklingen av dessa organisationer. Vad betyder det för hur forskning bedrivs att organisationer är i ett ”governance mode”, det vill säga att de beter sig mer samverkansinriktat, mer fokuserat på tvärsektoriella lösningar? Read the rest of this entry »

FRIHAMNEN – LÄGESRAPPORT

Kajskjul

Resan mot Frihamnen som blandstad istället för hamnmiljö fortsätter. I slutet av mars var delar av teamet Magnolia bostad AB med i den tredagars workshop som arrangerades av Älvstranden och Stadsbyggnadskontoret. Syftet var att rendera en gemensam målbild och initiera det arbete som kommer att krävas under våren för att ha ett planunderlag till samrådshandlingen för detaljplanen färdigt.

Read the rest of this entry »

DIALOG CAMPUS NÄCKROSEN KLAR!

Näckrosen rapport FINAL 20150312_Sida_01

 

Under torsdagskvällen den 19/3 presenterade vi resultatet av den medborgardialog som vi på uppdrag av Akademiska Hus och Göteborgs universitet bedrivit kring projektet Campus Näckrosen i Göteborg. Uppdraget, som handlade om att skapa ett bra diskussionsklimat mellan boende, verksamma, besökande och projektägarna, har varit framgångsrikt på flera sätt och både projektägare och närboende ser nu framåt mot ett utvecklat samarbete. Read the rest of this entry »

SGBC OCH HÅLLBARA STADSDELAR

Radar FoUar

Radar är ett av flera stadsbyggnadsaktörer som engagerat sig i utvecklingen av en hållbarhetscertifiering för stadsdelar. Kontoret deltar på olika sätt i arbetet och kommer att intensifiera närvaron under våren. Med start nu i maj arrangerar SGBC flera workshopar där syftet är att öppna upp för input till hur huvuddragen i SGBC:s certifieringssystem för hållbar stadsutveckling skall se ut. Under dessa workshopar – elva stycken under året – kan man träffa olika branschaktörer för att diskutera vilka processer och samverkansformer som krävs för att gå ”från vision till verkstad”.

Vi är glada över att vara aktiva kunskapare i denna spännande process som innebär att hitta ramverk och kriterier för hur vi med bättre träffsäkerhet kan bygga hållbar och tillåtande stadsdelar i framtiden.

Mer information hittar du här: http://www.sgbc.se/workshops

 bernstein car accident lawyer in las vegas . 1800 calorie diet for diabetics . situs judi bola . brave frontier hack apk