skip to Main Content

NYHETER

Radar + RISE ger Utbildning i evidensbaserad stadsutveckling!

För ett och ett halv år sedan var vi i Almedalen och Arkitekturträdgården och presenterade vår metod för evidensbaserad stadsutveckling. I slutet av mars kommer en handbok ut på Dokument Press och med start i april ger vi tillsammans med RISE en femdagars utbildning. Vi ger två omgångar samtidigt – en i Göteborg och en i Malmö. Läs mer om utbildningen och du anmäler dig under fliken utbildningar och kurser här på hemsidan!

Parkerna för Skeppsbron klara!

Under 2016 deltog vi i en inbjuden tävling för att gestalta allmän plats i den nya stadsdelen Skeppsbron, i det större utvecklingsprojektet Södra Munksjön i Jönköping. Projektet kommer att skapa en helt ny stadsdel i närheten av E4:an och med direkt koppling till framtida snabbtåg genom att stationen är tänkt att placeras här. Radar vann gestaltningstävlingen och har sedan dess arbetat vidare för att utveckla gator, torg och parker – ett arbete som nu presenteras på hemsidan för stadsutvecklingsprojektet.

Radar ny medlem i Byggande Arkitekter!

Vi har blivit medlemmar i intresseföreningen Byggande Arkitekter, vilken består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra. Som vi tidigare berättat, är vi i startfasen av ett egen-regiprojekt i Lund, stadsdelen Brunnshög. Vi tänker att engagemanget i Byggande Arkitekter kommer att ge oss möjligheter till viktiga kunskapsutbyten och nya relationer som utvecklar våra ambitioner att bygga i egen regi. Läs mer om föreningen på https://byggandearkitekter.se/