skip to Main Content

NYHETER

Mer i/för Södra Munksjön!

Mer i/för Södra Munksjön!

Radar är med och utvecklar Södra Munksjön i Jönköping tillsammans med Södra Munksjön utveckling AB. Som vi tidigare berättat om, arbetar vi med gestaltning av allmän plats, men uppdraget har också kommit att innehålla utveckling av principer för kvarteren som SMUAB äger, men också principer för hur lokaler i bottenvåning kan bli verklighet. Det är såldes ett arbete på bred front och med flera olika frågeställningar samtidigt som den intressanta stadsdelen växer fram – inte genom att ta en fråga i taget. Det kräver stort mod från beställare och en förmåga att hålla många bollar i luften hos de som är engagerade.

Om några veckor kommer det lite nya fina bilder som du kan kika på här på hemsidan…

Det byggs i Kviberg!

Det byggs i Kviberg!

Nu byggs skolorna i Kviberg där Radar har gestaltat och projekterat utemiljön! Kvibergsskolan F-3 börjar ta form och byggnaden är snart klädd med gul träfasad. Skolgården är ännu mest en lerpöl – dock står den fina sittrappan av träsitsklädda gabioner klar. Projektet, som beställts av Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, inleddes i oktober för två år sedan, 2015, och ska vara klar för skolstart HT 2019.

Radar en av fem som bygger i Brunnshög!

Radar en av fem som bygger i Brunnshög!

Innan sommaren bjöd Lunds kommun in till en markanvisning i centrala Brunnshög. Målet var att hitta fem aktörer som vill utveckla radhus som uppvisar en ”variation som inte är ett utanpåverk”. Idag blev det klart att Radar är en av de fem som skall vara med och bygga! I den gallring som gjordes av intresserade strävade kommunen efter att hitta de fem som har den ”bästa arkitektstyrda konstellation för att genomföra ett antal grupperingar av radhus där varje enskilt hus har ett individuellt intryck. Arkitektonisk kvalitet och nytänkande, koncept för äkta variation och upplägg för genomförande är parametrar som avgör urvalet”.