skip to Main Content

NYHETER

Radar hyllat i Malmö!

Radar hyllat i Malmö!

Innan vi tog midsommar fick vi det slutgiltiga omdömet från Malmö stad för arbetet i Idéverkstan för Amiralsstaden, där Radar (tillsammans med Urbanivation och Platspilot) under vintern-våren skapade input i processen som skall utveckla staden runt nya pendeltågsstationen Rosengård i Malmö. Det är väldigt trevlig läsning:

”Radars förslag är det som utstrålar mest kompetens, realism, ger flest aha-upplevelser, väcker mest nyfikenhet och som bäst håller sig till sådant som arkitektur och planering kan påverka […] Deras idéer kring förtätning, klassiska gårdar, ‘riktiga gator’ är alla fullspäckade med konkreta förslag för HUR man skall få befintliga och nykommande människor i rörelse, arbete och i samskapande utan att vara styrande i VAD:et” 

Evidensbaserad stadsutveckling under lupp!

Evidensbaserad stadsutveckling under lupp!

Kommande vecka (19/6) stresstestar vi, tillsammans med Urbanivation, vår approach ”evidensbaserad stadsutveckling” i en vetenskaplig kontext. Med en poster under det internationella omställningskonferensen IST2017 (med tema ”Taking the lead in real world transitions”) vill vi sätta metoden och den teoretiska idén under peer review – det vill säga vetenskaplig kollegial granskning. Syftet är att få feedback och nyttig kritik för möjligheter att skapa en tydlig och kunskapsmässigt hållbar modell för just evidensbaserad stadsutveckling.

EDIT: Radar och urbanivations poster vann ”best poster award” under konferensen, i konkurrens med ett 50-tal andra medverkande!

Länk till konferensen hittar du här.

Radar i Almedalen!

Radar i Almedalen!

Radar beger sig till Almedalsveckan! Tisdag 4/7 mellan 10-11 hittar du oss på Sveriges arkitekters scen Arkitekturträdgården. I fokus är  kunskap och evidens i stadsutveckling och utgångspunkten är det arbete vi genomfört under ett års tid för Bostadsbolaget i Göteborg. Det har handlat om att skapa grundläggande kunskap för hur man kan arbeta med att utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården, områden i Göteborgs ytterstad. Med utgångspunkten i en hög grad av empiri har en evidensbaserad utgångspunkt för stadsutveckling i stadsdelarna skapas. Om detta arbete diskuterar vi med Kicki Björklund, VD för Bostadsbolaget, i en panel tillsammans med Alexander Ståhle (Spacescape), Emma Jonsteg (Utopia) och Radars Oskar Götestam. Läs mer här!

Eventet web-TV-sänds via Arkitekturträdgårdens web.