RADAR GESTALTAR STORA HAMNKANALEN

StoraHamnkanalen_header

Inför jubileumsåret 2021, har Stadsbyggnadskontoret önskat ett förslag på ett Low-line koncept i Stora Hamnkanalen. Syftet är att se vad kanalen kan inrymma och ambitionen är att möta allmänhetens önskemål om att förändra området vid Södra och Norra Hamngatan till en mer lockande plats att vistas. Under 2013 har Radar arkitektur & planering AB genomfört en förstudie som visade på en önskan från de som utnyttjar staden att få komma närmare vattnet. Read the rest of this entry »

KV SÅPKULLEN I NORRKÖPING

Sitplan140921 cropped

 

Radar har arbetat med utvecklingen av två stadskvarter innehållande 266 hyreslägenheter i anslutning till Idrottsparken i Norrköping sedan senhösten 2013. Nu har parterna, Magnolia Bostad AB och NCC Norrköping, kommit överens och nästa steg i projektet är en bygglovshandling och därefter följer projektering. Byggstart är planerad till slutet av 2014 och lägenheterna är inflyttningsklara 2 år senare, 2016.  Read the rest of this entry »

REFLEKTIONER: BARN TAR PLATS

 

barnungauppdragetindian_bred_webb_0 cropped

 

Dagens skolbarn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan. Undersökningar visar dessutom på att många barn rör sig betydligt mindre när de är lediga, än när de vistas i skolan. Det kan tyckas självklart att deras dagliga utemiljö ska vara utformad med stor omsorg. Men skolornas utemiljö har av någon anledning länge fått stryka på foten.

Read the rest of this entry »

ARCHFILM: REFLEKTIONER

bild cropped talks

 

Under helgen som gick arrangerades för första gången arkitekturfilmfestivalen Archfilm i Göteborg. Festivalen, som sedan tidigare finns i Lund, arrangerades av Okidoki genom Archileaks och hölls i kontorets lokaler i Korsettfabriken samt i närliggande biografen Capitol. Tre dagar omväxlande film och ”talks” stod på programmet.

Read the rest of this entry »

 Toys & Games https://www.lookupbubbles.com Marketplace UK