GOD JUL!

Vi på Radar tror på kraften och styrkan i lokal gemenskap och samverkan. Därför har vi sedan några år tillbaka som tradition att istället för julklappar skänka pengar till en hjälporganisation som verkar just lokalt. I fjol fick Läxhjälpen, som verkar i socialt utsatta områden, en slant och i år har vi beslutat oss för att skänka 10.000 kr till Göteborgs kyrkliga stadsmissions verksamhet Gatljuset. Gatljuset är en mötesplats för hemlösa där de erbjuds mat, fika, en god lyssnare, en möjlighet att tvätta sig själv och kläderna – en plats för omtanke. Vi på Radar vet att stödet uppskattas och att helgerna blir lite ljusare i och med Stadsmissionens arbete.

 

Med detta vill vi önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi hörs i januari igen!

 

Foretagsvan_Banner_Brons_2014_resized_1

KLOKA ORD OM BULLER

Buller headingRadar deltog i det seminarium som Mannheimer & Swartling advokatbyrå arrangerade på temat samhällsbuller med fokus på de förändringar som kommer äga rum den 2/1 2015. Då kommer det lagförslag som presenterats tidigare att börja gälla, vars främsta syfte är att synkronisera de två lagar, PBL och MB, som hanterar buller idag. Därmed kommer planeringen för och byggandet av bostäder att underlättas. Read the rest of this entry »

KOMPENSATIONSÅTGÄRDER

kompensation_headerNågra av oss har varit på en workshop som en del av en tvådagars konferens om kompensationsåtgärder i samband med exploateringar i kultur- och naturmiljöer. Dessa miljöer är en kollektiv nyttighet och exploaterings- och bevarandeintressen behöver balanseras mot varandra på ett bra sätt. Konferensens övergripande syfte var att inleda en nationell dialog och kunskapsutveckling om kompensation och dess roll i samhällsplaneringen. Read the rest of this entry »

1 AV 8 I FRIHAMNEN: MAGNOLIA + RADAR MFL

Frihamnen header

”Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.”
(Älvstranden utveckling AB)

 

Radar har tillsammans med ett antal andra kunskapsföretag från Göteborg, Stockholm och Linköping samt bostadsaktören Magnolia kvalificerat till utvecklingen av Göteborgs nästa stora stadsbyggnadsprojekt – Frihamnen. Read the rest of this entry »

CYKELPLANER I SKARA

Cykelplan

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Under resterande del av året kommer inventeringen att genomföras, för att därefter övergå i formulering av strategi och planering av åtgärder som sista skede i projektet. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen. Read the rest of this entry »

 Toys & Games https://www.lookupbubbles.com Marketplace UK . viagra online