skip to Main Content

NYHETER

Utbildning i evidensbaserad stadsutveckling!

RISE och RADAR ger tillsammans en utbildning i hur du arbetar mer strukturerat med kunskap för en hållbar stadsutveckling. Kursen ges under fem heldagar i Göteborg, med start 20/9. Efter genomgången kurs kommer du att kunna göra mer sammanvägda analyser och kunna reflektera mer metodiskt kring kunskap i relation till dina projekt. Och just konkreta projekt är i fokus för utbildningen. Fram till 17/5 finns ett earlybird-pris! Läs mer under vår flik för utbildningar!

Till minne av Päivi

”Så släcktes ljuset i dina ögon” så skrev en nära familjemedlem om vår kära kollega Päivi när hon lämnade oss i vår, alltför tidigt.

Päivi dök upp på Radar med sina pigga ögon och sitt nyfikna sätt 2013 efter studier i arkitektur på Chalmers. Hon  var utbildad arkitekt men var till stor del en formgivare mer generellt, då formen alltid präglade de projekt hon arbetade med. Hon hade en känsla för formen i fingrarna och skissade gärna för hand eller i lera. Hennes projekt färgades också av en omtanke om och ett intresse för brukaren vilket gjorde hennes projekt inte bara väl gestaltade utan också tillgängliga och omsorgsfulla.

Vi på Radar kommer alltid att sakna hennes skickliga handlag, hennes skratt, skarpa kommentarer och hennes pigga, glittrande ögon. På bilderna ovan visas ett par utvalda projekt i vilka Päivi hade en stor roll: gestaltning av ny entré till Skara ishall och inredningen till vårt stora konferensrum ut mot Surbrunnsgatan, där vi har våra fikastunder och som som alltid kommer påminna oss om vår saknade medarbetare.

Villa Matildehem

Vi arbetar just nu med att utveckla en tomt i stadsdelen Hovås i Göteborg för en privat markägares räkning. Tomten ligger minst sagt vidunderligt med magnifik utsikt över västerhavet och den södra skärgården. Tillsammans med markägaren och en handfull väl valda samarbetspartners arbetar vi fram en process som leder framtida köpare av tomten till möjligheten att realisera sitt drömboende. Mer, bland annat hur vi ser på processen och möjligheterna med tomten, finns att läsa på projekthemsidan!