NYHETER

Amiralsstaden Levererat!

Amiralsstaden levererat!

Under dagen (4 april)  har Radar + Urbanivation + Platspilot varit i Tegelhuset vid Rosengårds centrum och presenterat slutleveransen för idétävlingen för Amiralsstaden. Uppgiften för ”Idéverkstan” har bestått i att formulera idéer för hur framförallt en ny pendeltågsstation kan verka som katalysator för utveckling av ett miljonprogramsområde. Nu finns de olika förslagen tillgängliga för allmänheten och andra intresserade via Malmö stads hemsida. Klicka på ”inlämning 2” för de bearbetade och slutgiltiga förslagen. Idétävlingen har arrangerats av Malmö Stad, MKB och Trianon AB och har pågått sedan början av året.

Skolgårdar I Ulricehamn!

Skolgårdar i Ulricehamn!

Radar har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att rita fyra skol- och förskololegårdar i varierande skeden genom sitt nya ramavtal inom landskap med Ulricehamn och Tranemos kommuner. Radars landskapsarkitekter tilldelades högsta poäng efter sin intervju inför ramavtalet med motiveringen att ”konsulten beskriver på ett mycket tydligt, strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågats. Konsulten visar på en djup förståelse för det som efterfrågas.” I uppdraget ingår bl.a. att jobba med Hökerums skola, som i samband med en tillbyggnad passar på att göra om sin skolgård. Det händer mycket i Ulricehamn just nu med många spännande projekt och vi på Radar ser fram emot att vara en del av flera processer!

Hållbarhetsbedömningar I Väsby!

Hållbarhetsbedömningar i Väsby!

Tillsammans med Urbanivation har Radar fått i uppdrag att i samverkan med Calluna göra hållbarhetsbedömningar för det omfattande projektet Väsby entré (som kretsar kring Zaha Hadids läckra stationsbyggnad). Radar kommer att skapa underlag för de sociala dimensionerna av projektet och Urbanivation för de ekonomiska. Kommunen ligger i kanten av Storstockholm och har en direkt närhet till Arlanda. Väsby Entré ”planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare”.

Projektet pågår under våren 2017. Mer att läsa finns på kommunens hemsida.