skip to Main Content

Mer stadsliv, mer spårbundet, mer återbrukat.

Vi på Radar har bestämt oss för att bli tuffare och mer konkreta i arbetet med hållbar utveckling. Forskningen säger att vi har ont om tid och liksom alltid baserar vi vårt arbete på evidensbaserad kunskap. Du som jobbar med oss vet att vi redan nu arbetar med en hållbarhetschecklista för att kunna ha en tydlig och Agenda 2030-grundad utgångspunkt i våra samtal.

Under det kommande året, juni 2019 till juni 2020, kommer vi att visa hur vi har bestämt oss för att göra skillnad. Det kommer att märkas i stort och smått, internt och i relation till beställare och samarbetspartners.

Låt oss dela greenpaper med varandra!

Under 2019 kommer vi att presentera vårt hållbarhetsarbete genom en serie Greenpapers – både för att sprida kunskap och för att utmana andra i branschen att jobba lika hårt eller hårdare för klimatet. Har ni smarta idéer som vi kan inspireras av så dela gärna med er; att dela idéer, produkter och tjänster är en nyckel i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Radar Greenpaper #1
Läs mer

Liksom alla andra behöver vi arbeta för att samtidens och framtidens resor i så liten grad som möjligt släpper ut koldioxid och andra skadliga ämnen. På Radar har vi ökat cykelbidraget till våra medarbetare och har upphandlat cykelservice för bättre villkor. De överlägset flesta resor till och från arbetet för oss är per cykel, fot eller pendeltåg.

Men vi gör en del resor med andra färdmedel och vi har också börjat mäta våra utsläpp på kvartalsbasis. Så här ser siffrorna ut jämfört med samma tid förra året, efter första kvartalet (inom parentes):

Resor med hyrbil: 323 kg – 23 resor, 2099 km (381 kg)
Resor med taxi: 1 kg – en resa, 11 km
Resor med egen bil: 570 kg – 2984 km (810 kg)
Resor med tåg: inga utsläpp – 48 resor

Vi har bett vår hyrbilsleverantör att alltid erbjuda oss elbil när det ät tillämpligt, i andra hand hybridbil.

Projekt där vi kommit lite längre

Förutom att välja mer hållbara sätt att äta, resa och handla varor och tjänster för att fungera som kontor, gör vi skillnad i vårt arbete med att planera, gestalta och bygga hus, stadsdelar och olika slags miljöer. Projekten nedan är noga utvalda exempel på ett särskilt lyckat fokus på någon eller några aspekter av de målsättningar som finns i Agenda 2030.

Passivhusrenovering av kollektivhuset Stacken

Fördjupning av översiktsplanen för Krokek – Strömsfors

Skeppsbron vid Södra Munksjön

Strategisk utveckling av Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Samverkan

Vi vet att vi gör världen bättre genom samverkan. Dessa är våra viktiga samarbetspartners i rörelsen mot att uppfylla Agenda 2030.

Vi är en del av Klimat 2030