skip to Main Content
Radar Medarb 1 400
Radar Medarb 1 400
Radar 3 400
Radar 5 400

MEDARBETARE

Radar har sedan starten växt successivt med en tydlig ambition att skapa en bred kunskapsbas genom att ha flera discipliner representerade. Idag är vi 11 arkitekter, 7 landskapsarkitekter, 11 planeringsarkitekter, 1 etnolog och 1 ekonom.

Välkommen att kontakta oss:

Sofia Ahlberg, Arkitekt MSA (föräldraledig)
031-788 10 80
sofia(at)radar-arkplan.se

Johanna Alveros, Arkitekt MAA
031-10 98 96
johanna.alveros(at)radar-arkplan.se

Petter Björkqvist, Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)
031-7881697
petter@radar-arkplan.se

Mikael Broberg, Arkitekt MSA
031-10 98 98
mikael(at)radar-arkplan.se

Mia Börjesson, Arkitekt
031-788 10 87
mia.borjesson(at)radar-arkplan.se

Linnea Blixt, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-788 16 92
linnea(at)radar-arkplan.se

Pia Eckerstein, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 89
pia(at)radar-arkplan.se

Emelie Eriksson, assistent
031-12 18 72
emelie.eriksson(at)radar-arkplan.se

Joakim Forsemalm, Fil Dr Etnologi/Fil Kand Kulturgeografi
031-10 98 92
joakim(at)radar-arkplan.se

Oskar Götestam, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 91
oskar(at)radar-arkplan.se

Carin Gustrin, Planeringsarkitekt
031-788 10 67
carin.gustrin(at)radar-arkplan.se

Hilda Hallén, Arkitekt MSA
031-12 03 98
hilda.hallen(at)radar-arkplan.se

Päivi Hagström, Arkitekt SAR/MSA (tjänstledig)
031-788 16 94
paivi(at)radar-arkplan.se

Max Halužan, Landskapsarkitekt MSA
031-788 10 82
max(at)radar-arkplan.se

Olof Halvarsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-788 00 60
olof(at)radar-arkplan.se

Åsa Hultgren, Arkitekt
031-788 16 95
asa(at)radar-arkplan.se

 

 

 

Anna Maria Insulander, Landskapsarkitekt MSA
031-10 98 97
annamaria.insulander(at)radar-arkplan.se

Lina Jonsdotter, Arkitekt MSA
031-788 10 84
lina.jonsdotter(at)radar-arkplan.se

Anna Olofsson, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 83
anna.olofsson(at)radar-arkplan.se

Magnus Larsson, Planarkitekt
031-788 16 91
magnus.larsson(at)radar-arkplan.se

Monika Levan, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-10 98 93
monika(at)radar-arkplan.se

Ingrid Lindbom, Planarkitekt/MKB-samordnare/Biolog
031-788 16 96
ingrid(at)radar-arkplan.se

Alexandra Möllerström, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 95
alexandra@radar-arkplan.se

Ulrik Neuendorf, Arkitekt SAR/MSA
031-10 98 99
ulrik(at)radar-arkplan.se

Tobias Noborn, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 94
tobias(at)radar-arkplan.se

Sebastian Pauly, Arkitekt MSA (föräldraledig)
031-788 16 98
sebastian(at)radar-arkplan.se

Susanna Ringnér, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 88
susanna(at)radar-arkplan.se

Louise Rådberg, Landskapsarkitekt MSA
031-788 10 86
louise.radberg(at)radar-arkplan.se

Anna Signal, Planeringsarkitekt
031-788 10 85
anna.signal(at)radar-arkplan.se

Åsa Setterby Modéus, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 10 81
asa.modeus(at)radar-arkplan.se

Linda Wedblad, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 16 93
linda(at)radar-arkplan.se

Elin Wiman, Planarkitekt
031-788 16 90
elin(at)radar-arkplan.se

Weronica Zederin, Ekonomiansvarig
031-788 16 99
weronica(at)radar-arkplan.se