skip to Main Content

MEDARBETARE

Radar har sedan starten växt successivt med en tydlig ambition att skapa en bred kunskapsbas genom att ha flera discipliner representerade. Idag är vi 11 arkitekter, 7 landskapsarkitekter, 11 planeringsarkitekter, 1 etnolog och 1 ekonom.

Välkommen att kontakta oss:

Sofia Ahlberg, Arkitekt MSA (föräldraledig)
031-788 10 80
sofia(at)radar-arkplan.se

Johanna Alveros, Arkitekt MAA
031-10 98 96
johanna.alveros(at)radar-arkplan.se

Petter Björkqvist, Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)
031-7881697
petter@radar-arkplan.se

Mikael Broberg, Arkitekt MSA
031-10 98 98
mikael(at)radar-arkplan.se

Mia Börjesson, Arkitekt
031-788 10 87
mia.borjesson(at)radar-arkplan.se

Linnea Blixt, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-788 16 92
linnea(at)radar-arkplan.se

Pia Eckerstein, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 89
pia(at)radar-arkplan.se

Emelie Eriksson, assistent
031-12 18 72
emelie.eriksson(at)radar-arkplan.se

Joakim Forsemalm, Fil Dr Etnologi/Fil Kand Kulturgeografi
031-10 98 92
joakim(at)radar-arkplan.se

Oskar Götestam, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 91
oskar(at)radar-arkplan.se

Carin Gustrin, Planeringsarkitekt
031-788 10 67
carin.gustrin(at)radar-arkplan.se

Hilda Hallén, Arkitekt MSA
031-12 03 98
hilda.hallen(at)radar-arkplan.se

Päivi Hagström, Arkitekt SAR/MSA (tjänstledig)
031-788 16 94
paivi(at)radar-arkplan.se

Max Halužan, Landskapsarkitekt MSA
031-788 10 82
max(at)radar-arkplan.se

Olof Halvarsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-788 00 60
olof(at)radar-arkplan.se

Åsa Hultgren, Arkitekt
031-788 16 95
asa(at)radar-arkplan.se

 

 

 

Anna Maria Insulander, Landskapsarkitekt MSA
031-10 98 97
annamaria.insulander(at)radar-arkplan.se

Lina Jonsdotter, Arkitekt MSA
031-788 10 84
lina.jonsdotter(at)radar-arkplan.se

Anna Olofsson, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 83
anna.olofsson(at)radar-arkplan.se

Magnus Larsson, Planarkitekt
031-788 16 91
magnus.larsson(at)radar-arkplan.se

Monika Levan, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-10 98 93
monika(at)radar-arkplan.se

Ingrid Lindbom, Planarkitekt/MKB-samordnare/Biolog
031-788 16 96
ingrid(at)radar-arkplan.se

Alexandra Möllerström, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 95
alexandra@radar-arkplan.se

Ulrik Neuendorf, Arkitekt SAR/MSA
031-10 98 99
ulrik(at)radar-arkplan.se

Tobias Noborn, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 94
tobias(at)radar-arkplan.se

Sebastian Pauly, Arkitekt MSA (föräldraledig)
031-788 16 98
sebastian(at)radar-arkplan.se

Susanna Ringnér, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 88
susanna(at)radar-arkplan.se

Louise Rådberg, Landskapsarkitekt MSA
031-788 10 86
louise.radberg(at)radar-arkplan.se

Anna Signal, Planeringsarkitekt
031-788 10 85
anna.signal(at)radar-arkplan.se

Åsa Setterby Modéus, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 10 81
asa.modeus(at)radar-arkplan.se

Linda Wedblad, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 16 93
linda(at)radar-arkplan.se

Elin Wiman, Planarkitekt
031-788 16 90
elin(at)radar-arkplan.se

Weronica Zederin, Ekonomiansvarig
031-788 16 99
weronica(at)radar-arkplan.se