NYHETER

Amiralsstaden Levererat!

Amiralsstaden levererat!

Under dagen (4 april)  har Radar + Urbanivation + Platspilot varit i Tegelhuset vid Rosengårds centrum och presenterat slutleveransen för idétävlingen för Amiralsstaden. Uppgiften för ”Idéverkstan” har bestått i att formulera idéer för hur framförallt en ny pendeltågsstation kan verka som katalysator för utveckling av ett miljonprogramsområde. Nu finns de olika förslagen tillgängliga för allmänheten och andra intresserade via Malmö stads hemsida. Klicka på ”inlämning 2” för de bearbetade och slutgiltiga förslagen. Idétävlingen har arrangerats av Malmö Stad, MKB och Trianon AB och har pågått sedan början av året.

Skolgårdar I Ulricehamn!

Skolgårdar i Ulricehamn!

Radar har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att rita fyra skol- och förskololegårdar i varierande skeden genom sitt nya ramavtal inom landskap med Ulricehamn och Tranemos kommuner. Radars landskapsarkitekter tilldelades högsta poäng efter sin intervju inför ramavtalet med motiveringen att ”konsulten beskriver på ett mycket tydligt, strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågats. Konsulten visar på en djup förståelse för det som efterfrågas.” I uppdraget ingår bl.a. att jobba med Hökerums skola, som i samband med en tillbyggnad passar på att göra om sin skolgård. Det händer mycket i Ulricehamn just nu med många spännande projekt och vi på Radar ser fram emot att vara en del av flera processer!

Hållbarhetsbedömningar I Väsby!

Hållbarhetsbedömningar i Väsby!

Tillsammans med Urbanivation har Radar fått i uppdrag att i samverkan med Calluna göra hållbarhetsbedömningar för det omfattande projektet Väsby entré (som kretsar kring Zaha Hadids läckra stationsbyggnad). Radar kommer att skapa underlag för de sociala dimensionerna av projektet och Urbanivation för de ekonomiska. Kommunen ligger i kanten av Storstockholm och har en direkt närhet till Arlanda. Väsby Entré ”planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare”.

Projektet pågår under våren 2017. Mer att läsa finns på kommunens hemsida.

Hilda Ny Planeringsarkitekt På Radar!

Hilda ny planeringsarkitekt på Radar!

Vi har anställt en ny planeringsarkitekt! Hilda Hallén, som kommer närmast från Göteborgs stadsbyggnadskontor, är utbildad vid Chalmers Arkitektur, HDK och Göteborgs Konstskola och har arbetat bl.a. med utveckling av Chalmersområdet, programarbete för Angered, detaljplanering av bostäder i Högsbo och kvalitetsprogram för Västlänken. Hilda är även verksam konstnär och har medverkat i bl.a. forskningsprojektet Hemma på vår gata (2013, om innovativ och konstnärligt framstående stadsbyggnad utifrån barnperspektiv) samt ett ”artist in residens”-program i Rom (via Erik Langemark Resestipendium, 2013) och ett i Norge – AIR TRÆNA – ARCTICS IN RESIDENCE (2015). Vi hälsar Hilda varmt välkommen till kontoret!

Radar + Partners Högst Rankat I Upphandling För Transport- Och Trafikanalys!

Radar + partners högst rankat i upphandling för transport- och trafikanalys!

Tillsammans med Kreera samhällsbyggnad i Malmö och Calluna i Linköping har Radar rankats högst i Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafiks upphandling avseende utrednings- och analysresurser för området kollektivtrafik, transportsystem och transportinfrastruktur. Avtalet sträcker sig till och med slutet av 2018, med en möjlig tvåårig förlängning. För Radars del blir detta en fortsättning på och utveckling av ett flerårigt arbete kring relationen mellan landskap, planering och trafiksystem.

2 X Forskningspresentation!

2 x forskningspresentation!

Under loppet av en vecka i slutet av mars presenteras forskningsresultat och teorier om lärande & kunskapande i två olika sammanhang där kontorets medarbetare Joakim Forsemalm medverkar. Först den 22/3, då Joakim tillsammans med Karl Palmås från Chalmers presenterar slutsatserna från JPI Urban Europe-finansierade projektet SEiSMiC (Societal Engagemeng in Science, Mutual learning in Cities) presenteras under Urban Lunch-time i Mistra Urban Futures regi. Platsen är Länsstyrelsens hörsal, tiden 11.30 och lunch ingår. En knapp vecka senare…

Utblick: Med Cykel I Köpenhamn

Utblick: med cykel i Köpenhamn

I vintras hann vi med ett kort och intensivt besök i Köpenhamn inom ramen för Stadsutvecklingsprogrammet för Lindholmen i Göteborg. På önskelistan stod bla annat ett besök på Carlsbergsområdet och Copenhagen Business School (CBS) för att se hur ett gammalt verksamhetsområde utvecklas till en modern stadsdel och hur ett campusområde kan integreras i staden.

Nominering Till Yimbypriset!

Nominering till Yimbypriset!

Boken ”Göteborg – från segregation till kreativitet”, skriven av Jan Jörnmark, Karl Palmås och Radars medarbetare Joakim Forsemalm, är en av fyra nominerade till årets Yimbypris. ”Arbetet är ett mycket viktigt bidrag för förståelsen för vad som krävs om vi med kraft ska kunna göra Göteborg tåligt för framtiden”, lyder en del av formuleringen. Läs hela nomineringen och rösta på boken som vinnare här!

Stadsbyggnadsstrategi För Kungsbacka!

Stadsbyggnadsstrategi för Kungsbacka!

Kungsbackas planavdelning har engagerat Radar för att ta fram en Stadsbyggnadsstrategi, som blir en del av kommunens nya översiktsplan. Kungsbacka har haft en befolkningsökning på ca 1000 invånare per år de senaste decennierna och prognosen visar att de kommer fortsätta öka i samma takt framöver. Som en del i framtagandet av ny översiktsplan vill kommunen formulera strategier för hur den förväntade befolkningsökningen kan förverkligas i stadsbyggandet.

”Chansa Inte För Stadsomvandling”!

”Chansa inte för stadsomvandling”!

Radars Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid Malmö högskola, har skrivit en debattartikel för SVT Opinion som med utgångspunkt i diskussionen om hur man kan göra Nordstan i Göteborg säkrare argumenterar för att problemet med att det sällan blir så bra som vi vill i stadsutvecklingsprocesser har att göra med att vi inte utgår tillräckligt från forskning och beprövad erfarenhet.

Läs artikeln i sin helhet här!

Torslandaförtätning I Lokalpressen!

Torslandaförtätning i lokalpressen!

Ett program som syftar till att studera möjligheterna till och förutsättningar för förtätning kring Torslanda centrum är på väg ut på samråd. För ett par veckor sedan arrangerades ett informationsmöte i kulturhuset Vingen och Radars Linnea Blixt var på plats och berättade om arbetet. Intresset för utvecklingen av Torslanda är stort, från både kommunens och olika fastighetsägares håll. Mer finns att läsa i Torslanda-tidningen!

Radar Pratar Med Regeringen!

Radar pratar med regeringen!

Som en av drygt tio inbjudna experter skall Radars medarbetare Joakim Forsemalm inom kort träffa miljöminister Karolina Skog (MP) för ett rundabordssamtal på temat levande städer med särskilt fokus på jämställd och grön stadsutveckling. Träffen är en del i ministerns arbete med att formulera en skrivelse till riksdagen om politisk inriktning för just levande städer och med samtalet önskar Skog att få in synpunkter på skrivelsens innehåll och riktning. Vi är förstås stolta över att medverka i det nationella idéarbetet kring dessa frågor!

Krukmakaren Antagen – Varberg Förtätas!

Krukmakaren antagen – Varberg förtätas!

Varbergs kommun har i drygt ett års tid arbetat tillsammans med Radar för att ta fram en ny detaljplan för bostäder för en av hörnfastigheterna i kvarteret Krukmakaren i centrala Varberg. Kvarteret ligger längs en av huvudgatorna in till centrum och förtätningen innebär en naturlig fortsättning på en högre exploatering i stadskärnan och därmed fler bostäder med hög tillgänglighet till stadens service och kollektivtrafik. Om detaljplanen genomförs får staden ett tillskott på 25-30 lägenheter.

Radar (m.fl.) Prisat I Varberg!

Radar (m.fl.) prisat i Varberg!

Vi avslutar sportlovsveckan med en rolig nyhet. Som del i utvecklingen av samhället Träslövsläge i Varbergs kommun, har Radar varit del av ett team som skapat BRF Hästskon för Etikhus. Nu har projektet fått Varbergs kommuns byggnadspris med bland annat följande motivering:

Ett mycket gott exempel på ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för omgivningen.

Amiralsstaden Presenteras!

Amiralsstaden presenteras!

Idag (17/2) åker Radar ner till Malmö för att presentera sina förslag till hur Amiralsstaden – konceptnamn för ett stadsutvecklingsprojekt som förenar stadsdelarna Rosengård, Annelund och Sorgenfri i den sydöstra delen av Malmös mer centrala delar – kan utvecklas. Utgångspunkten är att en station för Pågatåget kommer att öppnas för persontrafik utmed Kontinentalbanan, som sedan Citytunneln byggts endast använts för godstrafik. Sedan några månader tillbaka har Radar + Urbanivation + Platspilot varit ett av tre team som valts ut att för bidra med konstruktiva idéer för hur området kring stationen kan knyta ihop disparata och i hög grad funktionsseparerade områden med varandra.

Utbildat I Kreativa Idéprocesser

Utbildat i kreativa idéprocesser

I januari gick Susanna Ringnér hos oss på Radar kursen ” Att leda kreativa idéprocesser” i Sveriges Arkitekters regi. Kursen förmedlade verktyg för att processleda tidiga skeden, där projektets förutsättningar – koncept och affär – formas. Den gick igenom metoder för att få fler att känna sig delaktiga i den kreativa processen både internt och externt. Nu kommer den vunna kunskapen att till att börja med testas i några mindre projekt.

Radar I Media!

Radar i media!

Kontorets etnolog, Joakim Forsemalm, intervjuades i veckan för Västarvets blogg om hållbar stadsutveckling. Intervjuns utgångspunkt är trender kring ”buzzwords” och begrepp och vad dessa gör – eller inte gör. Läs inlägget här: http://www.vastarvsbloggen.se/platsutveckling/ar-patienten-fortfarande-sjuk/

Hisingen FTW!

Hisingen FTW!

Det är mycket nu på Hisingen! För tillfället arbetar vi i flera spännande projekt, bland annat hjälper vi Göteborgs stad och Älvstranden utveckling med ett stadsutvecklingsprogram (STUP) för Lindholmen i centrala Göteborg. STUPen är en vidareutveckling och konkretisering av Älvstadsvisionens mål och strategier, här specifikt för Lindholmen. Stadsutvecklingsprogrammets uppgifter är att sätta fokus på de frågor som är viktiga i de olika delområdena i framtida projekt, både detaljplaner och mer övergripande planer, t.ex. Fördjupad översiktaplan.

BRF Lanternavägen Tar Form!

BRF Lanternavägen tar form!

BRF Lanternavägen, vid Hjuvik nära Lilla Varholmen i Göteborg, börjar ta form! Hela huset muras av Porothermblock, som sen kläs med mörkt tegel. BRF Lanternavägen är en liten förening med åtta lägenheter i ett område med mestadels villor och med stor närhet till havet. Det är på uppdrag av Energieffektiva hus som Radar ritat denna lilla förening, som färdigställs under 2017. Energieffektiva hus, med Ola Henriksson i spetsen, är både byggherre och byggare.

Levererat För Tyrislöt!

Levererat för Tyrislöt!

I samarbete med Fredriksson arkitektkontor och Calluna levererade Radar precis innan helgerna slutrapporten för Fördjupad vision för Tyrislöt. Utvecklingen av kustbandet i Söderköpings kommun, för turism-, upplevelse- och besöksnäring är viktig för både Östergötlands och kommunens skärgårdsutveckling. Tyrislöt har i översiktsplaneringen för Söderköpings kommun
pekats ut som nod och målpunkt till och från skärgården.

Johanna Ny Arkitekt På Radar!

Johanna ny arkitekt på Radar!

Radar har haft ett hektiskt men roligt år där vi välkomnat inte mindre än sju nya medarbetare! Som vi skrev om nyligen så ansluter dessutom en landskapsarkitekt efter helgerna. Nu får hen sällskap! Ny arkitekt från och med 9/1 blir nämligen Johanna Alveros, som kommer närmast från RStudio. Johanna, som varit verksam sedan 2009, är utbildad i Århus och har bl.a. varit projektledare för utvecklingen av Gentofte Hospital i Danmark, skapat en framtidsstrategi för gymasieskolor i Lunds kommun och har arbetet med design av laddningsstationer för elbilar i Malmö.  Vi välkomnar Johanna in i Radargemenskapen!

Björkö I Fokus!

Björkö i fokus!

Radar har sedan i våras stöttat Öckerö kommun i deras arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Björkö. Tillsammans med kommunen har ett förslag till rekommendationer för bebyggelseutvecklingen på Björkö utarbetats. Den 1 november beslutade kommunstyrelsen att godkänna handlingen för samråd och förslaget finns nu att ta del av på kommunens hemsida.

Idéverkstad För Amiralsstaden I Malmö!

Idéverkstad för Amiralsstaden i Malmö!

Radar arkitektur & planering och Urbanivation samarbetar i ännu ett projekt. Tillsammans med Platspilot har vi och två andra team blivit valda att medverka i ”Idéverkstad Amiralsstaden” i Malmö. Amiralsstaden är ett samlingsnamn på en kraftansträngning där den fysiska planeringen ska vara hävstång för att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt och i förlängningen för hela Malmö. Syftet med Amiralsstaden är bland annat undersöka en förtätningspotential på 1500-2000 bostäder, undersöka möjligheter till fler butiker i närheten av stationen och utreda möjligheten av en kulturbyggnad. Arbetet inleds med ett par större workshopar med intressenter och olika aktörer.

Mer om projektet här.

Mot Etapp 2 I Fyrstrandsbyn!

Mot etapp 2 i Fyrstrandsbyn!

Försäljningen av de 25 villor som ingår i etapp 1 i Fyrstrandsbyn, som vi ritat för Etikhus, är slutförd. De första familjerna har redan flyttat in och kommer alltså att tillbringa sin första jul på plats. Gensvaret har varit fantastiskt och trycket på kommande etapp är stort. Vi kan därför se fram emot säljstart av resterande 21 villor, vilket kommer att ske i januari/februari 2017.

Läs mer om etapp 2 här:

http://www.etikhus.se/2016/11/08/snart-dags-etapp-2-fyrstrandsbyn/

Säljstart På Kanikenäs!

Säljstart på Kanikenäs!

Ikväll torsdag (30/11) är kontorets Susanna Rignér i Karlstad, närmare bestämt på Kanikenäsholmen, där Magnolia bostad har säljstart för kvarteret Bryggan. Susanna träffar presumtiva köpare och berättar om de arkitektoniska idéerna bakom projektet, som börjar närma sig sitt slut för att bli många familjers framtida hem – med härlig utsikt över Vänern.

Läs mer om vårt arbete för Magnolia i Karlstad här!

Ny Landskapsarkitekt Till Radar!

Ny landskapsarkitekt till Radar!

Vi har i dagarna anställt en ny landskapsarkitekt, som ansluter till kontoret efter årsskiftet. Det är Anna Maria Insulander, som närmast kommer från Berlin och det projekterande kontoret Belvedere. Anna Maria, som varit verksam i ett par år sedan examen vid SLU Alnarp, har, förutom att hon i Berlin har arbetat med utveckling av skolgårdar, bl.a. också föredragit sin masteruppsats The Life and Death of Large City Parks vid WWF-konferensen Large Parks in Large Cities i Stockholm för drygt ett år sedan. Vi önskar Anna Maria varmt välkommen till oss!

Förtätning I Varberg!

Förtätning i Varberg!

I oktober blev ytterligare en förtätningsplan i Varberg antagen. Denna gång gäller det kvarteret Mästaren i centrala Varberg, där Radar har bistått Varbergs kommun i arbetet med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra förtätning med flerbostadshus i tre till sex våningar. Kvarteret har ett strategiskt läge vid den södra entrén till centrum.

Program I Torslanda!

Program i Torslanda!

Radar har i uppdraget inom konsultgruppen på Stadsbyggnadskontoret sedan ett tag tillbaka arbetat med ett program för centrala Torslanda. Programarbetet ska visa på potential till utveckling av området med fokus på att stärka stråket mellan Amhult upp till Torslanda Torg.

Häng På Hisingen!

Häng på Hisingen!

Radar har som ett av tre kontor fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborg stad att arbeta med detaljplanen för en av de kommande sträckningarna och stationerna för det nya kollektivtrafikslaget linbana! Det är sträckan Lundby-Wieselgrensplatsen som vi kommer att närstudera och detaljplanera för och vi är förstås väldigt glada över att medverka i arbetet med att knyta ihop de två älvsidorna – bokstavligt talat. Arbetet börjar i närtid och sträcker sig en bit över kommande år.

Stadsbyggnad (m.m.) I Jönköping!

Stadsbyggnad (m.m.) i Jönköping!

Radar har sedan en tid ett samarbete med Södra Munksjön utvecklings AB i Jönköping, där vi tillsammans arbetar med en mängd olika uppdrag. Uppdraget syftar till att konkretisera vision och ramprogram till en dynamisk och levande stadsmiljö. Arbetet bedrivs på flera fronter och innehåller hållbarhetsprogram, gestaltning offentliga miljöer, utveckling av strategier för bebyggelse, stadsbyggnadsstudier mm. Vi är stolta över att fått förtroende från SMUAB att hjälpa dem att ta klivet från övergripande tankar till konkreta idéer och förslag som konkretiseras och blir byggstenar i de miljöer som människor kommer vistas i under många många år.

Stadsmiljö- Och Grönstrukturstudier För Utvecklingen Av Ingelsta

Stadsmiljö- och grönstrukturstudier för utvecklingen av Ingelsta

Vi har just påbörjat ett uppdrag tillsammans med miljökonsulten Calluna, som handlar om att studera hur Norrköpings externa handelsområde vid Ingelsta kan integreras med staden som helhet. Vi har uppdrag att göra en karaktärsanalys, skapa principförslag samt producera ett utkast till gestaltningsprogram för stadsmiljö och grönstruktur.

+2 På Kontoret!

+2 på kontoret!

Utvecklingen på personalsidan har varit smått otrolig de senaste åren – framförallt har det handlat om att spetsa vår arkitektsida, men också att komplettera de andra tjänsteområdena. Idag är vi tio arkitekter, sex landskapsarkitekter, en etnolog, en ekonom och – numera elva planeringsarkitekter. Om några dagar ansluter nämligen Mia Börjesson och Carin Gustrin till kontoret!

Dialog För Älvängen

Dialog för Älvängen

Radar fick i veckan som gick en beställning på en dialogprocess i en av Göteborgsregionens snabbast föränderliga kommuner – Ale. Det handlar om att, i samband med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Älvängen säkra kunskapsrelationer mellan allmänhet, föreningar och företag med kommunens tankar om hur Älvängen kan utvecklas parallellt med det ökade intresse som uppstått som en konsekvens av det effektiva pendeltåget in till Göteborg.

Radar Gillar Akademin!

Radar gillar akademin!

Radar är ett lärande kontor: i alla skeden av olika projekt och processer letar vi efter nya sätt att förstå förutsättningar och sammanhang, efter utvecklingsmöjligheter för de verktyg för urbant lärande som vi redan har och använder. Att vi tror på kunskapsmöten och -utbyten framgår förstås av projektbeskrivningar och nyheter här på hemsidan. Nu är hösten här, vilket för vår del innebär en särskild möjlighet att lära oss nytt! HT är praktikantperiod på flera program vid lärosätena i regionen och som vanligt har vi under åtta veckor praktikanter från GUs program för framtida Kulturvetare! Men inte nog med det…

Dialogstart I Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Dialogstart i Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Sedan årsskiftet har Radar drivit ett initiativ taget av Bostadsbolaget, att i samverkan med stadsdelsförvaltningar, Göteborgslokaler och Park- och Naturförvaltningen utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården, stadsdelar klassade av staden som utvecklingsområden. Detta innebär särskilda satsningar på utvecklad samhällsservice, bostadsbebyggelse med mera. Radars uppdrag är att bistå initiativet med styrning av samverkande processer och framförallt med att driva dialogprocesser. Den första rundan större öppna workshopar arrangeras två lördagar i oktober.

Detaljplanering För Campus Näckrosen

Detaljplanering för Campus Näckrosen

Sedan tidigare har Radar drivit en framgångsrik dialogprocess kring utvecklingen av Akademiska hus fastigheter kring Renströmska parken (i folkmun kallad ”Näckrosparken”) nära Korsvägen i Göteborg, där Göteborgs universitet vill utveckla sina verksamheter. Nu har vi fått i uppdrag att driva detaljplanearbetet åt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Med nya stråk och kopplingar samt bebyggelse i strategiska lägen ska området mellan Götaplatsen och Korsvägen utvecklas utifrån historia, nutida och framtida anspråk.

Planering För Sjönära Bostäder Trosa Kommun

Planering för sjönära bostäder Trosa kommun

Radar återupptog under 2016 arbete med en detaljplan för småhusbebyggelse i Trosa kommun och planen har under september skickats ut på granskning för att samrådas med myndigheter, sakägare, organisationer etc. Planens syfte är att möjliggöra ca 8-10 nya friliggande bostäder vid Sjölundavägen i Trosa men också att möjliggöra muddringsarbeten i planområdets södra del för att öppna upp och skapa en vattenspegel och plats för båtbryggor. Mellan den planerade bebyggelsen och den nya strandlinjen anläggs en strandpromenad som binder ihop Långnäsområdet, planområdet och centrala Trosa.

Radar Battlar På Bokmässan!

Radar battlar på bokmässan!

På fredag kommer kontorets etnolog Joakim Forsemalm att hänga på bokmässan i Göteborg. Inte bara för att spana in den helt nya Staden-scenen, utan också för att ”battla” med urbansociologen och forskarkollegan Catharina Thörn om gentrifieringsbegreppet. Detta sker kl. 13.00 i Institutionen för Kulturvetenskapers monter B05:70. Polemikgaranti utlovas!

Radar Processutbildat!

Radar processutbildat!

Radars medarbetare Anna och Linnea nyligen blivit diplomerade i processledarskap, detta efter att ha avslutat den tre veckor långa kursen i Kvalificerad processledning. Utbildning anordnades av KTH i samarbete med GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Radar Modererar Om Social Hållbarhet

Radar modererar om social hållbarhet

Under oktober månad modererar vi ett antal initierade samtal om social hållbarhet i relation till utvecklingen av Campus Näckrosen och Göteborgs universitets verksamheter i Akademiska Hus lokaler. Sedan tidigare har vi ju bedrivit en mycket framgångsrik dialog kring processen, nu handlar det om att leda samtal med anställda och ledare för universitetet om hur verksamheterna skall koppla an till ett bredare hållbarhetsuppdrag. Bland annat rör det sig om frågor om breddad rekrytering.

På Plattan I Mariastaden

På plattan i Mariastaden

Snart är källarplattan klar för kvarteret Slagans 292 nya hyresrätter i Mariastaden, Helsingborg. Samtidigt närmar sig Radar ett färdigställande av bygghandlingarna för projektet, beläget nordost om Helsingborgs stadskärna. Området är tänkt att vara en av tre regionala noder där man runt en tågstation, Maria station, kommer att utveckla en tät och blandad stad.

Läs mer om projektet Mariastaden Forum – som kommer vara inflyttningsklart 2018 – här på hemsidan och hos vår uppdragsgivare Serneke.

 

Mer Analyser Av Landskapskaraktär

Mer analyser av landskapskaraktär

Radar har, tillsammans med konsultgruppen Befaringsbyrån haft ett uppdrag att komplettera, revidera och utöka den integrerade landskapskaraktärsanalys (ILKA) som togs fram för några år sedan för hela Västmanlands län. Kompletteringen och fördjupningen har fokuserat det område mellan Virsbo, Ängelsberg och Västerfärnebo i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammars kommuner som drabbades av en stor skogsbrand för ett par år sedan.

Ny Grafisk Profil!

Ny grafisk profil!

Efter 14 år känns det finfint att uppgradera den grafiska profilen och byta logo. Vi konstaterar att mycket har hänt under tiden och att Radar har växt till sig, fått lite mer karaktär. Samtidigt är mycket väldigt lika. Det är med samma nyfikna attityd och självklara breda angreppssätt vi engagerar oss i uppdragen och i de miljöer som vi är med och utvecklar. Allt det där hoppas vi framgår här på hemsidan, på visitkortet, i bildspelet och när du träffar oss. Logon speglar vår övertygelse om att det finns många olika perspektiv att betrakta ett problem: Radar vänder sig åt olika håll – för att se saker ur flera perspektiv.

”Staden är Musik”

”Staden är musik”

Plötsligt hade allt bara hänt Och Manhattan var plötsligt tänt New York var ett skönt instrument Som slog an en hård, nervös musik, sjöng Monica Z 1962. Mycket hinner man med i staden som aldrig sover, som förändras i en rasande fart – på gott och ont. Fem dagar av fascination, guidningar, föreläsande, promenerande och härlig kollegialitet är över. Vad mycket vi hann med! Bland annat en lång guidning av Max från Cityrover i Brooklyn (bilden) och en hel del annat. Nämligen…

Göteborg Kan!

Göteborg kan!

I söndagens (14/8) GöteborgsPosten publicerades sista delen av tidningens arkitekturskribent, Chalmers bostadsforskare Ola Nylanders, serie om Göteborgs historia. Efter en serie artiklar som under sommaren gett perspektiv på några viktiga utvecklingsfaser, landar Nylander i slutsatsen att det går att bygga bostäder smart och snabbt i Göteborg. Av de tre exempel på det som listas, har Radar (haft) en central roll i två!

En Slags Mjukstart

En slags mjukstart

Efter några veckors vila och tid för reflektion över ett verksamhetsår som kom och gick (bilden ovan representerar bulken av första halvårets leveranser) så har vi öppnat kontoret igen för att förbereda oss på ytterligare ett par nya medarbetares ankomster (senare i höst), flera nya roliga uppdrag och arbetet med att slutföra den rika palett av sådant vi redan engagerats för. Och så skall vi till New York, och det snart! Räkna med matigt inlägg om det framöver.

Louise Tar Plats!

Louise tar plats!

Veckan innan vi stänger för semester och ger oss av till diverse kuststräckor i Europa har vi inte bara gjort kontoret sommarfint tillsammans. Vi har också anställt en ny landskapsarkitekt! Det är Louise Rådberg, som precis gjort klart sin utbildning på SLU Ultuna i Uppsala. Louise blir vår sjätte landskapsarkitekt och vi är med henne 27 medarbetare på Surbrunnsgatan 6.

Litteraturgatan Till Granskning!

Litteraturgatan till granskning!

Nyligen beslutade Göteborgs stads byggnadsnämnd att låta skicka detaljplanen för Litteraturgatan på granskning. Planen, som vi arbetat hårt med tillsammans med bl.a. våra kompisar på Okidoki, har hyllats av Yimby Göteborg och att det hårda arbetet och goda samarbetet burit frukt syntes också i byggnadsnämndens beslut. Den togs nämligen utan några yrkanden eller yttranden från någon politisk sida, något som är ovanligt för en plan av den här storleken och digniteten.

Glad Sommar!

Glad sommar!

Sommaren är här och snart tar vi några väl förtjänade veckors semester. Traditionsenligt firade vi detta i genom en ”kick-out”, som den här gången hölls i Varbergstrakten. Förutom att vi under dagen spetsade våra interna arbetsverktyg och sen gemensamt gnällde på Erik Hamrén, så testades färdigheterna i standup-paddleboard i Apelviken.

Istid I Skara!

Istid i Skara!

Den nya entrén till Skara ishall börjar ta form under Skanskas försyn. Röd panel och rött plåttak monteras under de närmsta veckorna. Radar har projekterat entrén, nya omklädningsrum och nya förråd till ishallen för Skara kommun. Skara ishall är en av de mest välbesökta i Sverige och den nya entrén tas i bruk lagom till kommande säsong i hockeytvåan för hemmalaget Skara IK.

Grundläggande På Kanikenäs!

Grundläggande på Kanikenäs!

På Kanikenäsholmen i Karlstad är nu pålningen för hus E klar. Det är det första huset av tio som Radar projekterar för Magnolia Bostad, Slättö förvaltning och Byggbolaget i Värmland. Radar ritar samtidigt, för Magolia Bostad, nya bostäder i Mariastaden, Helsingborg samt både bostäder och hotell i Frihamnen, Göteborg.

Radar är På Väg…

Radar är på väg…

…till New York! I slutet av augusti kommer kontoret att ta sig över Atlanten för att gemensamt uppleva världens kanske mest vitala urbana miljöer.

Workshop Om Skene Torgs Framtid

Workshop om Skene torgs framtid

Marks kommun genomför för närvarande en rad olika projekt i Skene. Bland annat anläggs en spontanidrottsplats i Kyrkparken; man genomför också en ombyggnad av stationsområdet samt driver ett belysningsprojekt i för att ”lysa upp Skene”.

Första Kursomgången Avslutad

Första kursomgången avslutad

23-24 maj arrangerade vi tillsammans med flera samarbetspartners kursen ”Kulturanalys för samhällsplanerare” för första gången.

Recension I GP!

Recension i GP!

Inom ramen för kontorets forskning är Joakim medförfattare till boken ”Göteborg – mellan segregation och kreativitet” (Tangent förlag) som kom ut under senvintern.

Två Planarkitekter Ansluter!

Två planarkitekter ansluter!

2016 är ett lika expansivt år som 2015. Under maj och juni ansluter två planarkitekter till kontoret på Surbrunnsgatan!

Radar Anställer Arkitekter!

Radar anställer arkitekter!

Vi har nöjet att presentera ytterligare två kunniga och entusiastiska medarbetare på Radar. I början av maj ansluter arkitekterna Anna Olofsson och Lina Jonsdotter.

Kulturanalys För Samhällsplanerare – Platser Kvar!

Kulturanalys för samhällsplanerare – platser kvar!

Om en dryg månad är det dags för första tillfället för den nya kursen ”Kulturanalys för samhällsplanerare”, som Radar producerar tillsammans med bl.a. Tyréns och SP.

Vi Expanderar Och Söker Folk!

Vi expanderar och söker folk!

Just nu söker vi aktivt efter ett antal personer som vi hoppas kan ansluta under våren.

Dialog Och Stadsutveckling I Miljonprogram

Dialog och stadsutveckling i miljonprogram

Radar har fått i uppdrag att tillsammans med Urbanivation driva en omfattande dialogprocess för utvecklingen av Bostadsbolagets fastighetsbestånd i Norra Biskopsgården och Hammarkullen.

Översiktplan I Ale

Översiktplan i Ale

Kontoret har av Ale kommun fått i uppdrag att göra en översyn och utvärdering av kommunens gällande ÖP07 som del i arbetet med att skapa en ny översiktsplan.

Ny översiktsplan I Öckerö

Ny översiktsplan i Öckerö

Radar har fått ytterligare ett översiktsplaneuppdrag.

Radar Rekryterar Arkitekt!

Radar rekryterar arkitekt!

Kontoret utökar med ännu en arkitekt som förstärker i de pågående uppdragen som just nu är inne i intensiva skeden.

Fyra Pågående Vattenfronter

Fyra pågående vattenfronter

Kontoret arbetar just nu med utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, Västerport i Varberg, Inre hamnen i Norrköping och Kanikenäsholmen i Karlstad. 4 olika projekt i hamnmiljö, men med mycket gemensamt.

Stationsorter För Höghastighetsjärnvägarna

Stationsorter för höghastighetsjärnvägarna

Idag meddelar Sverigeförhandlingen att man kommer att inleda förhandlingar med 13 stationsorter längs det planerade nätet av nya stambanor i södra Sverige för höghastighetståg.

Sociala Innovationer & Flyktingvälkomnande

Sociala innovationer & flyktingvälkomnande

JPI Urban Europe-projektet SEiSMiC – om sociala innovationer i/för städer (www.seismicproject.org) är inne på sitt sista verksamma år.

Radar Utbildar!

Radar utbildar!

I slutet av maj (23-24/5) går för första gången en helt ny kurs av stapeln i Göteborg – Kulturanalys för samhällsplanerare.

Kvalitetsprogram I Norrköping

Kvalitetsprogram i Norrköping

Vi har nyligen engagerats av Norrköpings kommun för att ta fram ett kvalitetsprogram för Inre hamnen, stadens stora vattennära stadsbyggnadsprojekt för framtiden.

Dialog Campus Näckrosen Avslutad

Dialog Campus Näckrosen avslutad

I dagarna har vi skickat in den andra delen av den dialogprocess som handlat om Akademiska Hus & Göteborgs universitets nya Campus Näckrosen, mellan Götaplatsen och Korsvägen i centrala Göteborg.

Bok På Väg!

Bok på väg!

Sista skälvande dagarna på året har vi skickat en bok till tryck, en bok skriven av Jan Jörnmark tillsammans med Radars Joakim Forsemalm och Karl Palmås vid Chalmers tekniska högskola.

Ny Mötesplats I Onsala!

Ny mötesplats i Onsala!

Radar har utvecklat ett koncept och ett område med handel, kontor, lekplats, park mm. Platsen är Onsala, närmare bestämt Mariedal.

Progression På Berget

Progression på berget

Som vi tidigare rapporterat, är Radar med och utvecklar Medicinareberget i Göteborg. Vi arbetar som stöd till Stadsbyggnadskontoret och med den strategi för det offentliga rummet som processas just nu.

Norrköping Förtjyvingen!

Norrköping förtjyvingen!

Radar hjälper Norrköpings kommun med deras fördjupning av översiktsplanen för landsbygden i kommunen. Kommunen bygger planen kring en idé om en hållbar utvecklingsstrategi kring kollektivtrafikförsörjda stråk.

Hamburg Inspirerar

Hamburg inspirerar

I slutet av april var kontoret delaktigt i en resa till Hamburg för att studera relevanta referenser till Frihamnen. Under två mycket intensiva dagar hann vi titta på allt från interiörer i radhus till hamnutvecklingsprojekt.

Cykelplaner I Skara

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.

Radar Utvecklar Kvilledalen

Radar utvecklar Kvilledalen

2012 fick Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ett uppdrag från Byggnadsnämnden om att ta fram en plan som kan omvandla Kvilledalen till ett rekreationsområde.

Radar Stationsutvecklar

Radar stationsutvecklar

I veckan som gick blev det klart att Radar samarbetar med Malmö Högskola och Högskolan i Halmstad i ett projekt finansierat av Mistra Urban Futures, Region Skåne, Region Halland och Länsstyrelsen i Skåne om urbana stationssamhällen.