skip to Main Content

OM OSS

Så här började det!

Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde en ökad och välgrundad förståelse för att ta till vara på den potential som platser och projekt har. När kontoret tre år senare hade växt från två till fem personer var det en grupp med fyra olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer. Den bredden var unik då.

När det har gått nästan femton år kan vi konstatera att idén stämde bra och att alla de uppdrag som är genomförda bär spår av kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser och alltid sätta människan i fokus.

Idén med Radar

Ser helheten, utgår från människan, gestaltar för framtiden!

Så sammanfattas allt vi gör, oavsett om det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller strategi för en stadsdel. Med människan som utgångpunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Gestaltningen av alla miljöer präglas av morgondagens behov av hållbarhet och innovativa uttryck. Med ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med sunda avvägningar samtidigt som de tre hållbarhetsdimensionerna vävs in.

5 teman

Kontoret är uppdelat i fem teman som arbetar med projekt och tävlingar. Respektive temat håller sig uppdaterade med det som är aktuellt och viktigt – samtidigt som det utvecklar metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra.

Om du vill kontakta någon av våra temaledare gå till Kontakt

Vår vision

Skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.

Radar arbetar utifrån vår vision som uttrycker den gemensamma synen på var Radar och verksamheten är framöver. Den, tillsammans med andra viktiga formuleringar, är samlade i vår varumärkesplattform. Vill du veta mer om hur det påverkar arbetet i uppdragen är du välkommen att kontakta oss.

Ansvarstagande

Radar vill att människor ska vistas i miljöer och sammanhang som känns meningsfulla. Det innebär att vi engagerar människor som redan finns på plats och basera förslaget på deras erfarenheter och angelägenheter.

Men våra uppdrag omfattar en bråkdel av vårt samhälle. Därför känns det väldigt naturligt för oss att skänka pengar till Mentor.se som gör ett fantastiskt arbete för skapa trygghet och framtidstro för många ungdomar i Sverige. Vi tror på vuxna goda förebilder som visar vägen och för de som en dag utgör vår framtid – dagens ungdomar! Tillsammans med Mentor når vi lite fler människor som gör vardagen lite roligare och meningsfull.

Tack Mentor för ett enastående arbete!

 

http://mentor.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor/