skip to Main Content

OM OSS

Så här började det!

Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde en ökad och välgrundad förståelse för att ta till vara på den potential som ryms i olika former av fysiska miljöer och strukturer. När kontoret tre år senare hade växt från två till fem personer var det en grupp med fyra olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer. Den bredden var unik då. När det nu gått femton år kan vi konstatera att alla de uppdrag som är genomförda bär spår av kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser och alltid sätta människan i fokus.

Vår vision

Skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.

Radar arbetar utifrån vår vision som uttrycker den gemensamma synen på var Radar och verksamheten är framöver. Den, tillsammans med andra viktiga formuleringar, är samlade i vår varumärkesplattform. Vill du veta mer om hur det påverkar arbetet i uppdragen är du välkommen att kontakta oss.

Vår idé

Ser helheten, utgår från människan, gestaltar för framtiden!

Så sammanfattas allt vi gör, oavsett om det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Gestaltningen av alla miljöer präglas av morgondagens behov av hållbarhet och innovativa uttryck. Med ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar. Vi är ständigt på jakt efter och utvecklar konkreta sätt att arbeta med och gestalta för hållbar utveckling.

Fem teman

Kontoret är organiserat tematiskt. Vi arbetar med planering, arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad och stadsliv – sammanflätade teman som befolkas tvärfackligt. Genom återkommande möten håller respektive tema sig uppdaterade med det som är aktuellt och viktigt. Syftet är att samtidigt som vi levererar i uppdrag, har vi en pågående diskussion om hur vi kan utveckla metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra. Du hittar mer information om respektive tema och exempel på uppdrag under fliken ”projekt”.

Kontaktuppgifter till våra temaledare hittar du här.

Ansvarstagande

Radar vill att människor ska vistas i miljöer och sammanhang som känns meningsfulla. Det innebär att vi engagerar människor som redan finns på plats och basera förslaget på deras erfarenheter och angelägenheter.

Men våra uppdrag omfattar en bråkdel av vårt samhälle. Därför känns det väldigt naturligt för oss att skänka pengar till Mentor.se som gör ett fantastiskt arbete för skapa trygghet och framtidstro för många ungdomar i Sverige. Vi tror på vuxna goda förebilder som visar vägen och för de som en dag utgör vår framtid – dagens ungdomar! Tillsammans med Mentor når vi lite fler människor som gör vardagen lite roligare och meningsfull.

Tack Mentor för ett enastående arbete!

 

http://mentor.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor/