skip to Main Content
Trönninge

Laga kraft i Varberg!

Inom Tema Planering har två detaljplaner nyligen vunnit laga kraft (vårt favorituttryck i planeringsvokabulären) – båda i Varberg. Nu är det därför möjligt att söka bygglov och få det beviljat, vilket är ett viktigt delmål mot nya bostäder i en lantlig idyll respektive i ett urbant kvarter! I Hansegård sker det utan överklagande (!) och för kvarteret Mästaren i centrala Varberg med endast ett kritiskt yttrande! Nyckeln till framgång i båda projekten är välstuderade förslag som är väl avstämda mot förutsättningarna, och en önskvärd utveckling av, platsen. De kvaliteter som finns accentueras på ett intressant sätt  – en attityd som präglar kontorets arbete generellt. För den som äger och utvecklar en fastighet innebär en detaljplan utan överklagande en minskad väntan på ett genomförande vilket minskar kostnaderna. För kommunen innebär det att det snart kommer fler invånare inom kort.

Vi är glada att vi bidrar till en positiv samhällsutveckling i Varberg och tipsar om fler projekt som kontoret är engagerade i för tillfället – Fyrstrandsbyn, Västerport mfl.

För den som förresten är intresserad av att fundera på just överklaganden så har utmärkta podden Snåret just det som tema i sitt senaste avsnitt! Hittas här!