skip to Main Content

PROJEKT

Radar är engagerade i uppdrag av väldigt olika karaktär när det gäller skala, skede, innehåll och omfattning. Tillsammans berikar de varandra och bidrar till en ökad förståelse för den komplexitet som varje uppdrag har. Men med intersektionella och tvärfackliga projektgrupper blir det komplexa lätt och hanterbart och lösningarna naturliga och okonstlade.

Flerfamiljsbostadshus Maria Forum
Bostäder i flera former i Fyrstrandsbyn
Bostäder i Kanikenäsholmen
Stadsutveckling i Frihamnen
Kvalitetsprogram för Inre hamnen
Centrumutveckling vid Onsala Gårdar
Stadsbyggnadsdialog för Campus Näckrosen
Samverkansorganisering för Putsegården
Skolgård och kommundelspark i Gråbo
Bostadsgård för BRF Oscar Linné
Parallellt uppdrag om Stora Hamnkanalen
Detaljplan och stadslivsmätningar för Medicinareberget
Detaljplan m.m. för Litteraturgatan
Förstudie och detaljplan för Apelviken
Cultural planning i Floda
Detaljplaner för Mölndal Centrum
Grönstråksutredning för Fässbergsdalen
LKA för Trafikverket
Kvilledalen – idéstudie för en grön utveckling
Stadstriennalen i Göteborg
Evidensbaserad stadsutveckling
Skeppsbron vid Södra Munksjön
Fastighetsutveckling i Frihamnen
Socialt blandat boende i Frihamnen
Konceptutveckling för bostäder – LDV
Om och tillbyggnad för BRF Västgötagatan
Bostäder m.m. för Nya Parken Allé
Amiralsstaden – där stadsdelar möts
Dialoger i Ale kommun
Detaljplan vid Renströmsparken
Social hållbarhetsbedömning för Väsby Entré
Stadslivsanalyser på Medicinareberget
Vardagslivskartläggning i Norra Hallerna
Stadsbyggnadsstrategi för Kungsbacka
Stadsutvecklingsprogram för Lindholmen
Komplettering kring Celsiusgatan
Skärgårdsutveckling i Tyrislöt
Tätortsutveckling i Ubbhult
Gårdsutveckling för BRF Krönet
Fördjupad översiktsplan för Björkö
Utemiljö för Nolehultsvägens förskola
Tätortsstudie på Tjörn
Radar: Kanikenäsholmen
FBB: Rimsjöhöjden
Moderering av stadsutvecklingssamtal
Sociala konsekvensanalyser