skip to Main Content

PROJEKT

Radar är engagerade i uppdrag av väldigt olika karaktär när det gäller skala, skede, innehåll och omfattning. Tillsammans berikar de varandra och bidrar till en ökad förståelse för den komplexitet som varje uppdrag har. Men med intersektionella och tvärfackliga projektgrupper blir det komplexa lätt och hanterbart och lösningarna naturliga och okonstlade.