skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Olika privata beställare

Projektets start/slut:
Flera pågående och under bedömning

Ort:
Olika orter

Innehåll:
Stöd för planansökan

Organisation:
Oskar Götestam (P), etnolog, arkitekter, landskapsarkitekter, experter vid behov

Stöd för planansökningar

Radar arbetar kontinuerligt med underlag för planansökningar inom ett stort antal projekt med olika slags innehåll och frågeställningar – och förstås storlek. oavsett förutsättning handlar uppgiften alltid om att hitta nycklarna till ett lyckat projekt genom att förstå platsens förutsättningar, beställarens program och projektets potential.

Uppgiften innehåller olika moment där analyserna och förslaget blir grunden för att formulera en ambition som är tydlig och attraktiv för kommunen och förstås för dig som fastighetsägare.

Vill du veta mer och ta del av några exempel är det bara att höra av sig till Oskar, temaledare för Stadsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt/medarbetare.