skip to Main Content

FAKTA

Kund:
BRF Krönet

Projektets start/slut:
2012/2012

Ort:
Kortedala, Göteborg

Innehåll:
Landskapsgestaltning & markprojektering

Organisation:
Mikael Broberg (A/L, uppdragsansvarig), Katarina Gunnarsson (L), Linda Wedblad (L) tillsammans med Mauritz de Vries (Ambient Ljusdesign)

Gårdsutveckling för BRF Krönet

HSB-föreningen Krönet i Kortedala, Göteborg tog ett helhetsgrepp på sin utemiljö i samband med att husen behövde dräneras om. Kring husen, byggda 1959, finns en utemiljö med stora kvaliteter men som blivit sliten med åren. Radar fick i uppdrag att gestalta och projekterar den nya utemiljön med ledorden ”Upplevelse,
trygghet och tillgänglighet – för alla!”

Bostadsrättsföreningen Krönet ligger högt och fritt beläget på en bergknalle
i Göteborg. Kring husen finns en naturlig stomme med mycket berg i dagen och en skog som till största del består av väl uppvuxna tallar. Området är naturligt kuperat, men genom att planera bort alla kantstenar och göra lutningar så flacka som möjligt blir utemiljön betydligt tillgängligare. Ny ljussättning av hela området ger en mer mänsklig skala och gör att området upplevs tryggare och vackrare. Gårdsmiljön har behagliga sittplatser i sol och skugga och platser som uppmuntrar till lek i olika former. En stor mängd körsbärsträd har ritats in och blomningen kommer att bli en årlig begivenhet!
Nya planteringar ger blomning och variation hela året.

Innan detaljprojekteringen startade hölls fyra informationsträffar med de boende. Resultatet blev en miljö som ska kunna passa både gammal och ung.