skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Lerums kommun, Mark- och projektenheten

Projektstart/slut:
2010/2012

Innehåll:
Landskapsgestaltning, aktivitetspark och skolgård

Ort:
Gråbo, Lerums kommun

Organisation:
Katarina Gunnarsson (L, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A) och Joakim Forsemalm (SL)

Skolgård och kommundelspark i Gråbo

I Gråbo centrum stod Aktivitetsparken redo att tas i bruk våren 2012. Parken är resultatet av planerings- och gestaltningsarbete där en dialog med barn och unga i Gråbos skolor utgjort grunden. Syftet med parken är att den ska bli en fungerande mötesplats för de boende i Gråbo, gamla som unga, oavsett bakgrund och förutsättningar där möjlighet till aktivitet så väl som vila ges. Trygghet, tillgänglighet och upplevelse har varit ledorden för parkens utformning. I en grön och frodig inramning ryms löparbana, utomhusgym, blommande planteringar, klätterställning, många sittplatser och mycket mer. Parken fungerar även som en utökad skolgård för eleverna på Röselidsskolan.

Aktivitetsparken har fått ett varmt mottagande i närområdet och kompletterar den nybyggda Röselidsskolan med ytor för lek och idrott.

Ett av flera underlag för arbetet utgjordes av en dialog med Gråbos skolungdomar – vi arbetade med en andraklass, en femteklass och en klass från åk åtta.

De generösa ytorna erbjuder inte bara möjligheter för skolans idrottsutövande utan verkar också locka till sig både barn och vuxna. Barnen både cyklar och springer på de många gångarna och leker på lekytorna, de vuxna promenerar eller sitter som åskådare till aktiviteterna runt omkring. Äldregymet utnyttjas också reglbundet.

Gråbo har nu äntligen fått en egen park där alla kan umgås och mötas!