molndal-centrum-1Bild: Fredblad Arkitekter AB

FAKTA

Kund:
Mölndals Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektets start/slut:
2013/2015

Färdigställt:
Nej (under byggnation)

Storlek/Yta:
Ca 330 lgh (ett tillskott på 140 lgh), ca 10 000 m² för handel, (ett tillskott på ca 2 500 m²), ca 6 700 m² för kontor och verksamheter, (ett tillskott på ca 6 600 m²).

Innehåll:
Detaljplaneuppdrag för utveckling av Mölndals centrum.

Team:
Oskar Götestam (uppdragsansvarig)
Eva Tenow (handläggare P)
Alexandra Möllerström (handläggare P)
Olof Halvarsson (medverkande P)
Eva Aronsson (medverkande P)

Mölndal Centrum

Uppdraget omfattar ett komplext och komplett stöd för Mölndals stad i utvecklingen av Mölndals innerstad, norr om Brogatan. Ambitionen är att förstärka och förtäta Mölndals centrala kvarter. Utemiljön med gator, platser och stråk rustas upp samtidigt som befintlig bebyggelse kompletteras med nya byggnader.

Mölndals stad vill skapa en levande och attraktiv stadskärna med närhet till mycket god kollektivtrafik; en stadskärna för alla att leva och verka i med trivsamma urbana offentliga miljöer och ett brett utbud av handel och service.

Förutom ett utökat handelsutbud vill staden också att det byggs fler bostäder i de centrala delarna och att det skapas stadsmässiga kvarter med ett varierat innehåll och utbud. Stråk och kopplingar ska stärkas i stadskärnan och befintlig bebyggelse kompletteras med hustyper och upplåtelseformer som idag saknas.

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling med ny bebyggelse norr om Brogatan. Planen omfattar byggnader med ytor för handel, kontor, verksamheter och bostäder.