skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Brf Oscar Linné

Projektstart/slut:

Innehåll:
Gestaltning, kostnadsberäkning, projektering

Ort:
Centrala Göteborg

Organisation:
Katarina Gunnarsson (L, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (L)

Bostadsgård för BRF Oscar Linné

Brf Oscar Linné Göteborg Totalombyggnad av bostadsgård på bjälklag. Gestaltning, kostnadsberäkning, projektering, medverkan under byggnation.

Bostadsgård i  centrala Göteborg, vid kulturhistoriskt värdefullt bostadshus från tidigt 1900-tal. Detta är en helhetsupprustning av utemiljön där vi varit och är med genom hela processen från skiss till färdigt resultat. Vi arbetar här mycket nära beställare och hantverkare i en ständig dialog och med mycket tid på plats. Att skapa en helhet mellan gård, byggnader, detaljer, färger etc. samt att skapa en funktionell gård både praktiskt och estetiskt har varit målet. Från att ha varit en gård som ingen använde har det blivit en gård som används precis så som man önskade.

Projektet utfördes inom ramen för g.u.l.o