skip to Main Content

STADSLIV

För Radar är människan i fokus. Det kan låta som en floskel, men vår mission är att arbeta för att människor känner sig stolta över och trivs i de miljöer och de byggnader de möter i sin vardag. Just vardagslivsperspektivet och hur städer och stadsmiljöer upplevs är därför ett viktigt fokus för oss: vi lyssnar aktivt och gör verksam den kunskap människor har om de sammanhang vi planerar för och gestaltar.

Tjänster inom temat:

  • Medborgardialoger
  • Sociala konsekvensanalyser
  • Stadslivsanalyser
  • Intervjustudier
  • Kulturanalyser
  • Trygghetsvandringar
  • Facilitering & moderering