skip to Main Content
Utbildning I Evidensbaserad Stadsutveckling!

Utbildning i evidensbaserad stadsutveckling!

RISE och RADAR ger tillsammans en utbildning i hur du arbetar mer strukturerat med kunskap för en hållbar stadsutveckling. Kursen ges under fem heldagar i Göteborg, med start 20/9. Efter genomgången kurs kommer du att kunna göra mer sammanvägda analyser och kunna reflektera mer metodiskt kring kunskap i relation till dina projekt. Och just konkreta projekt är i fokus för utbildningen. Fram till 17/5 finns ett earlybird-pris! Läs mer under vår flik för utbildningar!