skip to Main Content

NYHETER

Detaljprojektering för Haga station!

Radars landskapsarkitekter ska tillsammans med bland annat Systra svara för detaljprojekteringen av allmän plats runt Haga station. I samband med…

Laga kraft på Stigberget!

Vi har under ett par år  haft i uppdrag att arbeta med detaljplanen för kvarteret Klåvestenen, i gränslandet mellan stadsdelarna…

Nya bostäder i Östra Kålltorp!

För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått i uppdrag att inleda en förstudie för ett nytt projekt i Östra…