skip to Main Content

Affärshus vid Fjällbäckstorget PROJEKT Bostäder i blandade former vid Bua hamnplan PROJEKT Stråkanalyser för Trollhättans resecentrum PROJEKT Översiktsplan för Bollebygd PROJEKT Bostäder, förskola och aktiv bottenvåning i Varberg PROJEKT

NYHETER

Mer bostäder för bättre arbete i Gamlestaden!

Gamlestaden utvecklas till enastående intressant del av Göteborg, tack vara ett bra läge i staden och många intressanta miljöer som…

Blogg: jordbruksmarkens värden – en högaktuell och känslig fråga

I slutet av förra året fick Radar en förfrågan om att ta fram en metodik för att genomföra analyser av…

Laga kraft i Wendelstrand!

För vår uppdragsgivare Next Step Group och i samarbete med Snøhetta har vi drivit en exploatörsdriven planprocess för utvecklingen av…