skip to Main Content

Planering för destinationsutveckling i Sankt Anna PROJEKT Bostäder i trä med aktiva bottenvåningar i Varberg PROJEKT 90 bostadsrätter i Fjällbo park PROJEKT Bostadsgård för BRF Vindragaren PROJEKT Verktyg för grönytefaktor (GYF) för Jönköping PROJEKT

NYHETER

Nya planer i Östergötland!

Just nu har vi startat två nya uppdrag i Östergötland, där vi har ramavtal med flera kommuner. Det är dels…

Radar går in i C/O City!

Radar är glada och stolta nya medlemmar i föreningen C/O City! Föreningens syfte är bland annat att driva frågor om…

Fler lägenheter i Villastaden!

Radar har under året, som del i vårt engagemang som planstöd "in-house" på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad, arbetat med en…