skip to Main Content

Översiktsplan för Bollebygd PROJEKT Bostäder, förskola och aktiv bottenvåning i Varberg PROJEKT Återbrukspaviljong i Mölnycke PROJEKT Struktur- och tätortsstudier i västra Norrköping PROJEKT Nya Vallhamra torg PROJEKT

NYHETER

Emelie ny planarkitekt i Malmö!

Från och med efter semestern har vi en ny planarkitekt, Emelie Edström på det växande Malmökontoret! Emelie kommer närmast från…

Vi välkomnar Jonas till landskapsgruppen!

Vi har anställt en ny landskapsarkitekt för att svara upp mot en ökad efterfrågan för våra landskapstjänster. Jonas Lööv, som…

Landskapsanalys för faunapassage!

Vi har fått i uppdrag av Söderköpings kommun att genomföra en landskapsanalys kring området Slussporten i Söderköping. Bakgrunden till uppdraget…