skip to Main Content

Ljus- och utsiktsanalys PROJEKT Pedagogen Park PROJEKT Utredningsområden i Lidköping PROJEKT Affärshus vid Fjällbäckstorget PROJEKT Bua hamnplan, Varberg PROJEKT

NYHETER

Vår landskapsgrupp växer ytterligare

Vi välkomnar Hanna Ekenberg till vårt Malmökontor. Hanna är utbildad landskapsarkitekt med sex års erfarenhet och hon kommer närmast från…

Attraktivare resor över Älven

Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta…

Ljus- och utsiktsanalys

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av…