skip to Main Content

Planering för destinationsutveckling i Sankt Anna PROJEKT Bostäder i trä med aktiva bottenvåningar i Varberg PROJEKT 90 bostadsrätter i Fjällbo park PROJEKT Bostadsgård för BRF Vindragaren PROJEKT Verktyg för grönytefaktor (GYF) för Jönköping PROJEKT

NYHETER

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för…

Byggstart för Stenkullens klättergym!

Vårt projekt i Fjällbo Park ligger ett stenkast från ett av Sveriges mest populära klättringsområden i utomhusmiljö. I Stenkullen är…

Nya detaljplaneuppdrag i Helsingborg!

Radar fortsätter med fler uppdrag i Skåne inom Tema Planering. Det handlar om att stifta bekantskap med två nya kunder…