skip to Main Content

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.
Läs mer