skip to Main Content

Norrköping förtjyvingen!

Radar hjälper Norrköpings kommun med deras fördjupning av översiktsplanen för landsbygden i kommunen. Kommunen bygger planen kring en idé om en hållbar utvecklingsstrategi kring kollektivtrafikförsörjda stråk.
Läs mer