skip to Main Content

Hisingen FTW!

Det är mycket nu på Hisingen! För tillfället arbetar vi i flera spännande projekt, bland annat hjälper vi Göteborgs stad och Älvstranden utveckling med ett stadsutvecklingsprogram (STUP) för Lindholmen i centrala Göteborg. STUPen är en vidareutveckling och konkretisering av Älvstadsvisionens mål och strategier, här specifikt för Lindholmen. Stadsutvecklingsprogrammets uppgifter är att sätta fokus på de frågor som är viktiga i de olika delområdena i framtida projekt, både detaljplaner och mer övergripande planer, t.ex. Fördjupad översiktaplan.

Läs mer

BRF Lanternavägen tar form!

BRF Lanternavägen, vid Hjuvik nära Lilla Varholmen i Göteborg, börjar ta form! Hela huset muras av Porothermblock, som sen kläs med mörkt tegel. BRF Lanternavägen är en liten förening med åtta lägenheter i ett område med mestadels villor och med…

Läs mer

Levererat för Tyrislöt!

I samarbete med Fredriksson arkitektkontor och Calluna levererade Radar precis innan helgerna slutrapporten för Fördjupad vision för Tyrislöt. Utvecklingen av kustbandet i Söderköpings kommun, för turism-, upplevelse- och besöksnäring är viktig för både Östergötlands och kommunens skärgårdsutveckling. Tyrislöt har i översiktsplaneringen för Söderköpings kommun
pekats ut som nod och målpunkt till och från skärgården.

Läs mer