skip to Main Content

Ylva ny arkitekt på kontoret!

Inom kort får vi förstärkning av en ny arkitekt i Ylva Sjöberg. Ylva är nyligen utexaminerad från KADK i Köpenhamn, där hon läst masterprogrammet Arkitektur, Rum och Tid efter att ha tagit kandidaten vid LTH. Under ett år som praktikant…

Läs mer

Handbok om att arbeta evidensbaserat på väg!

Kontorets arbete med att utveckla metoder för att arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling fortsätter! För ett tag sedan fick Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid centrum för Urbana Studier vid Malmö Högskola finansiering av LBF Leif Blomqvist Forskningsstiftelse för…

Läs mer

Metodhandbok för landskapskaraktärsanalys publicerad!

Hur gör man en Integrerad landskapskaraktärsanalys? Svaret finns nu i Trafikverkets metodhandbok, tillgänglig i webbutiken i såväl tryckt som nedladdningsbart format. Radar har varit samordnare i det FOI-uppdrag (forsknings- och innovationsuppdrag) som genomförts sedan 2010. Transportsystemet har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Därför har ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.

Läs mer

Rapport från Amsterdam

Nu är det redan tre veckor sedan vi kom hem från vår studieresa i Amsterdam, men vi håller fortfarande på att sortera alla intryck från denna arkitektoniskt variationsrika stad. I Amsterdam märktes det att steget mellan idé och verklighet kortare än i Sverige, något vi blev väldigt inspirerade av. Vår studieresegrupp hade satt ihop ett fantastiskt program med något för alla Radarianer: museum, parker, bostadshus, offentliga rum, cykling och stränder. Följ med!

Läs mer
Boverkets Handbok Om Plan- Och Bygglagen

Markförstärkning i Ale

Har du hört talas om jordskredet Tuveraset? Det hände 1977 och räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sverige. Det ledde till att nio människor omkom och att över sextio hus rasade. När en markägare i Alafors, en liten…

Läs mer

Planeringsarkitekter sökes

Är du en nyfiken planeringsarkitekt med intresse för planeringens roll i samhällsbyggandet och hur planerarens verktyg kan skapa platser och miljöer som dels tilltalar människor, dels är en del av det hållbara samhället?  Då skulle du passa som handen i…

Läs mer