skip to Main Content

Mer i/för Södra Munksjön!

Radar är med och utvecklar Södra Munksjön i Jönköping tillsammans med Södra Munksjön utveckling AB. Som vi tidigare berättat om, arbetar vi med gestaltning av allmän plats, men uppdraget har också kommit att innehålla utveckling av principer för kvarteren som…

Läs mer

Det byggs i Kviberg!

Nu byggs skolorna i Kviberg där Radar har gestaltat och projekterat utemiljön! Kvibergsskolan F-3 börjar ta form och byggnaden är snart klädd med gul träfasad. Skolgården är ännu mest en lerpöl - dock står den fina sittrappan av träsitsklädda gabioner…

Läs mer

Radar en av fem som bygger i Brunnshög!

Innan sommaren bjöd Lunds kommun in till en markanvisning i centrala Brunnshög. Målet var att hitta fem aktörer som vill utveckla radhus som uppvisar en ”variation som inte är ett utanpåverk”. Idag blev det klart att Radar är en av de fem som skall vara med och bygga! I den gallring som gjordes av intresserade strävade kommunen efter att hitta de fem som har den ”bästa arkitektstyrda konstellation för att genomföra ett antal grupperingar av radhus där varje enskilt hus har ett individuellt intryck. Arkitektonisk kvalitet och nytänkande, koncept för äkta variation och upplägg för genomförande är parametrar som avgör urvalet”.

Läs mer

Fortsatt gestaltning i Jönköping!

Nu ställs den aktuella detaljplanen för etapp 1, kvarter 3-11 i västra delen av Skeppsbron, ut i Jönköping. Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser. Radar har tagit fram visionsbilder över Oskarshallsgatan och Strandparken. Nu arbetar vi vidare med gestaltningen av gator, kvartersparker och torg i västra delen av Skeppsbron. En större del av områdets gator ska bli gångfartsområde så att fotgängare och cyklister tryggt kan röra sig genom området.

Läs mer

Ramavtal i Halmstad!

Radar har på senare år arbetat med uppdrag inom översiktlig planering för bland annat Öckerö, Ale och Sollefteå kommuner. Nu har vi även fått ramavtal gällande tjänster inom översiktlig planering för Halmstads kommun – vilket vi är mycket glada över! Uppdragen kan avse planarbete för hela eller delar av kommunen eller ett tillägg till översiktsplanen. De kan också avse övergripande planutredningar som underlag till översiktliga planer. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en tvärsektoriell arbetsgrupp som representerar kommunens olika förvaltningar.

Läs mer

Samtal om misslyckanden!

Vad betyder ett misslyckande när det handlar om dialoger i stadsutvecklingsprocesser?  När blir en dialog misslyckad? Den 22/11 diskuteras dessa och relaterade frågor under rubriken "Failure lunch" på Världskulturmuséet. Det är vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling, Alejandrao Aravena som…

Läs mer

Radar utnämnt Gasell 2017!

För andra gången i företagets historia har vi blivit utnämnt till DI Gasellföretag! Det är tidningen Dagens Industri som årligen utnämner tillväxtföretag utifrån en helhetsbedömning som bland annat handlar om att uppvisa sund verksamhet och med ekonomisk utgångspunkt i företagets fyra senaste årsredovisningar.

Det är förstås roligt att vi utvecklas av egen kraft, men vi gör det verkligen tillsammans med våra kunder! Att bli nominerade till Gasell igen är kvittot på att vi gör bra saker som är efterfrågade av många, säger Radars VD Oskar Götestam.

Läs mer