skip to Main Content

Rapport om storstädernas jämlikhetsarbete klar!

Under 2019 har vi på uppdrag av Mistra Urban Futures arbetat nära Göteborg, Stockholm och Malmö med ett projekt som handlar om att för storstäderna har arbetat med jämlikhetsfrågorna under 2010-talet. Bakgrunden till uppdraget var en önskan att kunna lära…

Läs mer