skip to Main Content

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för Pedagogen Park, ett av Mölndals större stadsutvecklingsprojekt. Intresset för tävlingen var stort med många förslag av hög kvalitet. - Så…

Läs mer

Byggstart för Stenkullens klättergym!

Vårt projekt i Fjällbo Park ligger ett stenkast från ett av Sveriges mest populära klättringsområden i utomhusmiljö. I Stenkullen är det snart inomhusklättring som gäller! Där har vi på uppdrag av fastighetsägaren GA Förvaltning och entreprenörerna Ewa och Björn Strömberg…

Läs mer

Nya detaljplaneuppdrag i Helsingborg!

Radar fortsätter med fler uppdrag i Skåne inom Tema Planering. Det handlar om att stifta bekantskap med två nya kunder – Helsingborgs stad och Sjöbo kommun. I Helsingborg ska vi upprätta två detaljplaner för stadsdelscentrum byggda på 60-talet som ska…

Läs mer

Nya rumsligheter för Simrishamns bibliotek!

Vi har fått i uppgift att gestalta en ny rumsligt fungerande helhet för Simrishamns bibliotek inrymt i kulturhuset Valfisken. Dagens bibliotek behöver fungera på ett delvis andra sätt idag än det gjorde tidigare och uppdraget innebär i huvudsak utformningen av…

Läs mer

Framtidsspaning: Stadsliv

Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle. Vad är på gång i tema stadsliv under våren, vilka är de spännande projekten? - Stadsliv är nästan uteslutande ett tvärfackligt tema på Radar och arbetar integrerat med…

Läs mer

Planering för ny kulturskola i Eslöv!

I en av våra ramavtalskommuner Eslöv, har vi påbörjat arbetet med en detaljplan för en utbyggnad av kommunens Kulturskola. Delar av denna Kulturskolan ligger redan idag i Lilla teatern, som nu ska byggas om och ut med ett modernt tillägg.…

Läs mer

Framtidsspaning: arkitektur

Serien där våra fem temaledare berättar om läget i sitt tema under våren fortsätter idag med Susanna Ringnér, som leder arbetet med att utveckla området arkitektur på Radar. Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle.…

Läs mer