skip to Main Content

ARKITEKTUR

Inom tema arkitektur arbetar Radar i byggprocessens alla skeden, ifrån koncept och idé, via projektering till genomförd byggnad och miljö. Vår sammansättning med ett flertal olika kompetenser inom kontoret borgar för väl genomlysta och innovativa projekt där våra kunders drömmar förverkligas oavsett om det är en villa för en privatperson, ett bostadsområde med 300 lägenheter eller ett handelsområde. Vi utgår alltid ifrån en analytisk och konceptbaserad arkitekturfilosofi där hållbarhet, kontext, upplevelse, ekonomi, funktionalitet och sinnlighet står i fokus.

På detta sätt uppnår vi mervärde för såväl den enskilde kunden som för samhället i stort. Vårt mål på Radar är att gestalta hållbara och stadslivsgenerösa byggnader med människan och platsen i fokus.

För mer information, kontakta temaledare Susanna Ringnér, susanna[at]radar-arkplan.se, 031-788 10 88

Tjänster inom temat:

  • Bostäder
  • Vård & omsorg
  • Utbildningslokaler
  • Kommersiella fastigheter
  • Fastighetsutveckling

Vi åtar oss uppdrag som rådgivande inom tillgänglighet och är sedan 2013 certifierade enligt TIL 2.