skip to Main Content

ARKITEKTUR

Inom tema arkitektur arbetar Radar i byggprocessens alla skeden, ifrån koncept och idé, via projektering till genomförd byggnad och miljö. Vår sammansättning med ett flertal olika kompetenser inom kontoret borgar för väl genomlysta och innovativa projekt där våra kunders drömmar förverkligas oavsett om det är en villa för en privatperson, ett bostadsområde med 300 lägenheter eller ett handelsområde. Vi utgår alltid ifrån en analytisk och konceptbaserad arkitekturfilosofi där hållbarhet, kontext, upplevelse, ekonomi, funktionalitet och sinnlighet står i fokus.

På detta sätt uppnår vi mervärde för såväl den enskilde kunden som för samhället i stort. Vårt mål på Radar är att gestalta hållbara och stadslivsgenerösa byggnader med människan och platsen i fokus.

För mer information, kontakta temaledare Susanna Ringnér, susanna[at]radar-arkplan.se, 031-788 10 88

Tjänster inom temat:

  • Bostäder
  • Vård & omsorg
  • Utbildningslokaler
  • Kommersiella fastigheter
  • Fastighetsutveckling

Vi åtar oss uppdrag som rådgivande inom tillgänglighet och är sedan 2013 certifierade enligt TIL 2.

Affärshus vid Fjällbäckstorget

Bostäder i blandade former vid Bua hamnplan

Bostäder, förskola och aktiv bottenvåning i Varberg

Återbrukspaviljong i Mölnycke

Nya Vallhamra torg

Bostäder på Danaplatsen

Campus Lundby

Bostäder i trä med aktiva bottenvåningar i Varberg

90 bostadsrätter i Fjällbo park

Markreservation för Carnegie brygga

Kontorshuset Plisseringen

Ny stadsdel i Ängelholm

Villa i Kyrkesund

Åtta markbostäder i Sävedalen

Tävlingsförslag för ny skola på Björkö

Markanvisningstävling Gibraltarvallen

Bostäder i Kungsbacka innerstad

Åtta enfamiljsvillor på Ärlevägen i Floda

Passivhusrenovering av kollektivhuset Stacken

BRF Lanternavägen

Exploatörsdriven stadsbyggnad i Wendelstrand

Stenen: bostäder i olika upplåtelseformer

Amiralsstaden – där stadsdelar möts

Bostäder m.m. för Nya Parken Allé

Om och tillbyggnad för BRF Västgötagatan

Konceptutveckling för bostäder – LDV

Fastighetsutveckling i Frihamnen

Centrumutveckling vid Onsala Gårdar

Bostäder i Kanikenäsholmen

Bostäder i flera former i Fyrstrandsbyn

Flerfamiljsbostadshus Maria Forum