skip to Main Content

Amiralsstaden presenteras!

Idag (17/2) åker Radar ner till Malmö för att presentera sina förslag till hur Amiralsstaden – konceptnamn för ett stadsutvecklingsprojekt som förenar stadsdelarna Rosengård, Annelund och Sorgenfri i den sydöstra delen av Malmös mer centrala delar – kan utvecklas. Utgångspunkten är att en station för Pågatåget kommer att öppnas för persontrafik utmed Kontinentalbanan, som sedan Citytunneln byggts endast använts för godstrafik. Sedan några månader tillbaka har Radar + Urbanivation + Platspilot varit ett av tre team som valts ut att för bidra med konstruktiva idéer för hur området kring stationen kan knyta ihop disparata och i hög grad funktionsseparerade områden med varandra. Under dagen hålls dels en presskonferens, där förslagens kärnfrågor presenteras, dels en öppen och publik presentation där respektive förslagsställare får lite mer tid att lägga ut texten om hur man smartast kompletterar en befintlig stadsmatris.

Via denna länk hittar ni de tre olika teamens förslag och annan information om Amiralsstaden som projekt och process.

Sydsvenskan skrev tidigare under morgonen om processen och kort om det olika förslagen.

Dessutom kan man “gå runt” i förslaget via Cityplanner!