skip to Main Content

Bygglovsklart i Fjällbo park!

För Egnahemsbolaget i Göteborg och i samarbete med Vestia construction group har vi tagit fram ritningar för 90 bostadsrätter i Fjällbo park, i stadsdelen Utby. Projektet är lokaliserat i en “mellanstad” som just nu växer enormt, från Gamlestaden och förbi Kviberg mot Partille kommungräns. De bostadsrätter vi ritat är allt från 1:or till 5:or och tillsammans med våra landskapsarkitekter har vi lagt stort fokus på att skapa ett socialt rum där grön mobilitet är i fokus. Mer om den delen av projektet kan du läsa om och titta på i vårt instagramflöde. Omdömet från Göteborgs stads bygglovsavdelning blev vi lite extra stolta och glada över, läs mer nedan! 

Den nya föreslagna bebyggelsen utgår från platsens karaktär och kulturhistoriska värden på ett övergripande sätt. Dels hur bebyggelsen placeras anpassad till befintlig topografi, likt den äldre bebyggelsen, dels genom att de nya byggnaderna ges samma grundform som den befintliga bebyggelsen. Gestaltningen av de enskilda byggnaderna följer de grundprinciper som råder för bostadsbebyggelsen inom området – rektangulära planformer, sadeltak med markerade gavelpartier, trapphus med omsorgsfullt gestaltade ljusinsläpp, stram och repetitiv fönsterplacering, färgsättning som utgår från befintliga kulörer i området. Byggnadernas träfasader knyter an till de mindre före detta personalbostäderna längs berget och ger samtidigt den nya bebyggelsen ett samtida uttryck som gör den nya bebyggelsens ålder och ursprung tydligt läsbart

Läs mer om projektet – intresseanmälningen är just nu öppen – på Egnahemsbolagets hemsida!