skip to Main Content

Framtidsspaning: arkitektur

Serien där våra fem temaledare berättar om läget i sitt tema under våren fortsätter idag med Susanna Ringnér, som leder arbetet med att utveckla området arkitektur på Radar.

Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle. Vad är på gång i Tema arkitektur under våren, vilka är de spännande projekten?

– Vi märkte ett uppsving av projekt redan under slutet av 2020, efter att den första chocken av Covid -19 lagt sig lite och nu under början av 2021 så har det fortsatt att öka. Både privata och offentliga aktörer hör av sig med uppdrag med en bred spännvidd mellan allt från utveckling av biblioteksrum i Södra Sverige till nybyggnation av flerbostadshus för kunder som Etikhus AB, Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aspelin Ramm AB. Men vi jobbar också med gestaltning av en samlingsplats med mataffär, restaurang, gym och apotek i Idre för Gårda Johan och flera spännande markanvisningstävlingar.

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemn, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Den stora utmaningen har varit den sociala distansen, både mellan oss och våra kunder men också mellan våra medarbetare. Vårt arbete tar ju avstamp i mötet med kunden och mötet mellan medarbetare, det här har vi verkligen fått arbeta med under året, hur gör vi det här på ett bra sätt digitalt? Men det spännande är att man alltid hittar lösningar, det är ju en del av vårt jobb och jag tycker att både kunder och personal har gått utanför boxen och åstadkommit minst lika bra, ibland bättre, projekt än under normala förutsättningar. Jag såg att Alexandra Hagen, VD på White, skrev ett fint inlägg för några veckor sedan angående det här, hur hela hennes grannskap spelat hockey med vad de hade tillhands (pinnar, gamla konståkningsskridskor, cykelhjälmar) för att isen lagt sig för första gången på flera år i södra Sverige. Man hittar nya vägar!

Om vi tittar framåt – ur ett arkitekturperspektiv, vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– Hållbarhet i alla former skulle jag säga, men också digitalisering och samverkan. Vi har flera projekt där vi undersöker möjligheten att bygga med en massiv trästomme, vi har två projekt där vi undersöker möjligheten att använda återvunnet material och vi kommer försöka göra klimatdeklarationer för alla våra projekt under det kommande året. Vi kommer fortsätta utveckla våra digitala verktyg för att kunna göra snabba analyser av dagsljus och solvärmelaster i tidigt skede i projekten. Samverkan är också något som vi kommer arbeta vidare med i olika former, skall vi lyckas med de utmaningar vi står inför i framtiden så behöver vi samverka på olika sätt för att hitta nya vägar. Som exempel så har ett samarbete i ett av våra projekt gett en idé om att använda återvunna batterier från elfordon integrerade i byggnadens elsystem för att lagra den energi som skapas av projektets solceller. En idé som byggde på samverkan mellan flera olika parter.

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Jag kommer vara extra stolt över våra projekt som delvis byggs i massivträ, först ut där är Kvarteret Tärnan i Varberg. Och förstås att vi har påbörjat processen med vårt första projekt i egen regi i Brunnshög! Jag kommer också vara stolt över våra modiga beställare som antar de utmaningar vi står inför tillsammans med oss och testar gränserna för hur långt man kan ta projekten.

(Bilder: ovan – från aktuell markanvisningstävling; nedan – från Kanikenäsholmen i Karlstad)