skip to Main Content

Bättre bråte på Bråta!

Radar har fått i uppdrag av Härryda kommun att genomföra bygget av en återbrukspaviljong på Bråta ÅVC, som ska uppföras av återbrukat byggmaterial. Projektet, vilket började som ett studentarbete på Chalmers, har funnits med oss en längre tid genom bygglovs- och förfrågningsskede, och vi har nu även fått uppdraget att hålla i färdigställandet. Radar kommer stå för såväl projektledning och projektering som inköp och koordinering av byggmaterial, medan kommunens upphandlade byggfirma står för arbetet på plats. Bilden visar ett utförande från tidigare under processen.