skip to Main Content

Nu byggs våra tio hus på Kanikenäsholmen i Karlstad!

Radar har ritat tio flerbostadshus innehållandes bostadsrätter och hyresrätter och också gestaltat det kringliggande landskap som nu växer upp i det gamla varvsområdet på Kanikenäsholmen vid Vänerns strand. Hus J och K, det röda och det silverfärgade huset på bilden, är redan inflyttade och hela området beräknas vara färdigt sommaren 2018. Totalt finns det 316 lägenheter i området, framförallt yteffektiva lägenheter med 1, 2 och 3 rum och kök. Husen knyter an till den gamla varvskaraktären och är klädda med material som tegel, plåt och betong. Där människor kommer nära, vid entréer och balkonger, sitter träpanel och spaljéer för grönska.