skip to Main Content

Ny mötesplats i Onsala!

Radar har utvecklat ett koncept och ett område med handel, kontor, lekplats, park mm. Platsen är Onsala, närmare bestämt Mariedal. Förslaget bygger på kommunens önskan att skapa en handelsplats med en lantlig karaktär, lador inte lådor, och att skapa en mötesplats snarare än en parkeringsplats.

Genom att dela upp området i mindre delar blir skalan mer hanterlig och överskådlig, utan att tappa överblicken över parkeringsplatserna till mataffär och handelsträdgård. Detaljeringen av både byggnader och utemiljö är mer finstämd än vad som är brukligt på stora handelsplatser – allt för att skapa en mer trivsam känsla. Förslaget utvecklas kontinuerligt tillsammans med hyresgäster, kommunen och tilltänkta entreprenörer.

Planförslaget är på samråd och finns tillgängligt på Kungsbacka kommuns hemsida.

På hemsidan för projektet liksom hos Kungsbacka finns lite mer material att ta del av

http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Onsala/Mariedalskrysset/

http://onsalagardar.se/