skip to Main Content

Nya bostäder i Östra Kålltorp!

För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått i uppdrag att inleda en förstudie för ett nytt projekt i Östra Kålltorp, som ingår i ett detaljplaneområde som vann laga kraft 2015. Projektet omfattar c:a 90 nya bostäder och ligger i en fantastisk miljö med Renströmska sjukhuset och Sanatorieparken (bilden) som närmsta granne. Det är omöjligt att inte bli inspirerad av en sådan naturskön närmiljö! Tillsammans med de bebyggelseantikvariska värdena kommer dessa naturvärden att utgöra viktiga utgångspunkter för hur vi tar oss an uppgiften.