skip to Main Content

Nya rumsligheter för Simrishamns bibliotek!

Vi har fått i uppgift att gestalta en ny rumsligt fungerande helhet för Simrishamns bibliotek inrymt i kulturhuset Valfisken. Dagens bibliotek behöver fungera på ett delvis andra sätt idag än det gjorde tidigare och uppdraget innebär i huvudsak utformningen av olika rumsliga zoner. Idag behövs fler enskilda studie/läsplatser, men också möjligheter till evenemang. En flexibel scen, en ny infodisk och ett utställnings- och inspirationstorg är del av beställarens önskemål.  Särskilda barn- och ungdomszoner och en avdelning för tidningar och tidskrifter är annat som framkommit i den omfattande delaktighetsundersökning,med enkäter och intervjuer med Simrishamnsborna.

Målet med arbetet är en väsentlig förbättring av rummets akustik som består av många hårda ytor såsom tegelväggar och stora glaspartier samt att all verksamhet äger rum i ett stort gemensamt rum där många olika aktiviteter ska samsas. Användarvänlighet ska ökas med hänsyn och känslighet för rummets arkitektoniska kvalitéer och lokala prägel. Kulturhuset Valfisken är byggt i gedigna material, med tegel importerat från Fyns tegelbruk i Danmark. Brukets tillverkning sker enligt gamla metoder, och kulturhusets taktegel är återbrukat från den gamla läderfabriken som tidigare låg i kvarteret.