skip to Main Content

På plattan i Mariastaden

Snart är källarplattan klar för kvarteret Slagans 292 nya hyresrätter i Mariastaden, Helsingborg. Samtidigt närmar sig Radar ett färdigställande av bygghandlingarna för projektet, beläget nordost om Helsingborgs stadskärna. Området är tänkt att vara en av tre regionala noder där man runt en tågstation, Maria station, kommer att utveckla en tät och blandad stad.

Läs mer om projektet Mariastaden Forum – som kommer vara inflyttningsklart 2018 – här på hemsidan och hos vår uppdragsgivare Serneke.