skip to Main Content

Radar anställer arkitekter!

Vi har nöjet att presentera ytterligare två kunniga och entusiastiska medarbetare på Radar. I början av maj ansluter arkitekterna Anna Olofsson och Lina Jonsdotter.

Anna kommer närmast ifrån Arkitektbyrån Design där hon bl.a. har arbetat med utveckling av bostäder och hotell. Kunskaper som kommer väl till pass i ett flertal av de bostads- samt utvecklingsprojekt som just nu ligger på våra ritbord.

Lina kommer i sin tur ifrån Chalmers där hon bl.a. har medverkat i ett forskningsprojekt med fokus på hur människor använder och renoverar sina lägenheter. Dessa erfarenheter kommer uppdraget åt Bostadsbolaget väl till pass, där utmaningarna med utvecklingen av miljonprogrammet är flerbottnad och avgörande för att hantera både den byggda miljön, men kanske framför allt segregation och bristen på känsla av innanförskap i samhället.