skip to Main Content

Radar en av fem som bygger i Brunnshög!

Innan sommaren bjöd Lunds kommun in till en markanvisning i centrala Brunnshög. Målet var att hitta fem aktörer som vill utveckla radhus som uppvisar en ”variation som inte är ett utanpåverk”. Idag blev det klart att Radar är en av de fem som skall vara med och bygga! I den gallring som gjordes av intresserade strävade kommunen efter att hitta de fem som har den ”bästa arkitektstyrda konstellation för att genomföra ett antal grupperingar av radhus där varje enskilt hus har ett individuellt intryck. Arkitektonisk kvalitet och nytänkande, koncept för äkta variation och upplägg för genomförande är parametrar som avgör urvalet”.

För att genomföra projektet har Radar bildat team tillsammans med FB Bostad. Genom åren har vi gjort flera projekt tillsammans och vi ser fram emot att ta oss an de utmaningar som finns i Brunnshög under 2018. Målet är byggstart under 2019 och förhoppningsvis inflyttning lagom till jul…

http://www.fbbostad.se/

https://www.lund.se/brunnshog/

Pressrelease här!