skip to Main Content

Radar ny medlem i Byggande Arkitekter!

Vi har blivit medlemmar i intresseföreningen Byggande Arkitekter, vilken består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra. Som vi tidigare berättat, är vi i startfasen av ett egen-regiprojekt i Lund, stadsdelen Brunnshög. Vi tänker att engagemanget i Byggande Arkitekter kommer att ge oss möjligheter till viktiga kunskapsutbyten och nya relationer som utvecklar våra ambitioner att bygga i egen regi. Läs mer om föreningen på https://byggandearkitekter.se/