skip to Main Content

Radar ritar flerfamiljshus på Hönö!

Vi har fått i uppdrag av byggföretaget Engergieffektiva hus att rita ett flerfamiljshus vid Hemvärnsvägen på Hönö i Göteborgs norra skärgård. Det är det tredje projektet vi gör för uppdragsgivaren, de tidigare har varit i Torslanda och även där har det handlat om flerfamiljshus i en enfamiljshusstruktur. Poängen med just flerfamiljshus i just dessa geografier är att komplettera en relativt ensidig struktur med möjligheter för unga att flytta hemifrån eller t.ex. äldre att sälja sin villa men ändå kunna bo kvar i sitt sociala sammanhang. I det specifika fallet BRF Hemvärnsvägen blir det dessutom en blandning mellan mindre bostäder och lite större, i etage och högst upp i huset, som kommer att omfatta åtta lägenheter. Den stora utmaningen är förstås att skapa ett hus som fungerar i det specifika skärgårdslandskapet och med äldre trähus omkring.