skip to Main Content

Ramavtal med Västfastigheter!

Vi har fått ramavtal med Västra Götandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter för arkitekttjänster i affärsområde Borås. Avtalet, som sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning, handlar om projektering i både ny- och ombyggnad för olika former av offentliga byggnader – skolor, möteslokaler, vårdlokaler och lokaler för administration. I avtalet ryms också möjligheter för olika former av utredningar och inventeringar.