skip to Main Content
Säljstart I Stenen!

Säljstart i Stenen!

Försäljningen av bostäderna i området Stenen i Tvååker har nyligen startat. För Etikhus har vi på Radar ritat ett boende med direkt access till stora rekreationsområden bland ängar och hagar. Stenen ligger i samhället Tvååker, där all nödvändig service finns i form av förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik och flera idrottsföreningar. Ett säljmaterial finns framtaget, där vår design visas och kommenteras av Ulrik Neuendorf:

Vi vill bevara och förhöja att här finns ett öppet, kuperat hagmarksområde med gärdesgårdar, stora ädelträd och mindre åkerholmar. Med utgångspunkt i det lantliga och traditionella har vi skapat naturliga bostäder i modern tappning.

Mer om försäljning och uthyrning (Stenen byggs med blandade upplåtelseformer) hittar du här! Vill du ha tillgång till det tryckta säljmaterialet, skicka ett mail till ulrik[at]radar-arkplan.se!