skip to Main Content

Stacken sticker ut i Arkitektur!

I senaste numret av tidskriften Arkitektur (#7-8 2020) diskuteras hur “bostadsbyggandets marknadsstyrda monokultur” under de senaste 25 åren gett oss dyra bostäder, hög exploatering, allt mindre tilltagna ytor och inte minst högre insteg för att få hyreskontrakt eller bostadsrätter. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det inte mycket som varit gynnsamt sedan allmännyttan leddes in på samma spelplan som de privata fastighetsutvecklarna. På detta behövs på kort tid också en omställning mot ett mycket mer resurssnålt fastighetsbestånd.

Artikeln i Arkitektur lyfter dock fram några exempel på att “ett annat Sverige är möjligt”, om vi letar lite i utkanterna av marknadslogik och hållbarhetsteknik. Här nämns ett av våra projekt. kollektivhuset Stacken i Bergsjön, där tanken om gemenskap och delningsekonomi resulterade i beslutet att vid tid för fasadrenovering vilja jobba med hållbarhet på ett utmärkande sätt.

2017 var Stacken ombyggt till passivhus med en helt ny fasad av blänkande mörkblå solceller som får det att sticka ut där det står sist i raden av likadana grå betongelementhus.

För mer information om vårt arbete med Stacken, kontakta Jonas Lundgren – del av kontorets hållbarhetsgrupp och vår expert på livscykelanalyser.