skip to Main Content

Stadsbyggnad i Varberg

Det är många år vi har arbetat med olika projekt för olika uppdragsgivare i  Varbergs kommun. Framförallt har vi gjort många saker vi är stolta över tillsammans med Etikhus: Fyrstrandsbyn och Stenen är bostadsprojekt som vi gestaltat, vilka ni kan läsa mer om på våra projektsidor. Nu arbetar vi vidare tillsammans i det mer centralt belägna kvarteret Tärnan, där Kyrkogårdsvägen möter Västkustvägen. Ett positivt planbesked finns från Varbergs kommun och detaljplanearbetet väntas komma igång om ungefär ett år.

Vi har arbetat fram en idéskiss och volymstudie för bostäder och kontor för ett läge i staden som både är väldigt väl försörjt för cykling till Varbergs centrum och till havet – till vilket flera av de tänkta bostäderna kan få fin utsikt. För att hitta slutgiltig utformning av kvarteret kommer Etikhus att föra en dialog med grannar och andra berörda.

Följt projektet utveckling på Etikhus hemsida!