skip to Main Content

Stadsdelsutveckling i Ängelholm!

De mest södra delarna av Ängelholm ingår i ägorna kring Vegeholms slott. På den norra sidan av Västkustbanan ska en golfbana utvecklas och söder om den samma en stadsdel med ett blandat innehåll. Radar har uppdrag från markägaren att utveckla förslaget och driver tillsammans med Ängeholms kommun en detaljplan för bostäder, äldreboende, förskola, LSS-boende, stadsdelspark mm. Arbetet präglas av höga hållbarhetsambitioner och drivs genom en evidensbaserad process. I projektet ingår att utveckla ett förslag från grunden och driva arbetet med de utredningar som krävs för en god detaljplan – i samverkan med kommunen. Strukturellt ansluter stadsdelen till det centrala grönstråk som binder samman grannskapen i Södra Ängelholm och stadens centrala delar. Bebyggelsen planeras variera från 1½ till 5 våningar. UN-habitats 5 principer för hållbar stadsutveckling ligger till grund för innehåll och struktur.