skip to Main Content

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för Pedagogen Park, ett av Mölndals större stadsutvecklingsprojekt.

Intresset för tävlingen var stort med många förslag av hög kvalitet.

– Så roligt att ett gott samarbete byggt på förtroende, respekt, mod, engagemang och ren glädje ger resultat, säger Susanna Ringnér, temaledare för Arkitektur på Radar. Det är ett samarbete som utvecklats över tid och som nu resulterar i vinnande gestaltning av hållbara byggnader.

Kontorets förslag ”Koltrasten” adderar värden till ett framväxande Pedagogen Park genom ett hus som innehåller en variation av lägenheter för olika familjesituationer. Det blir också en levande bottenvåning där lokaler blandas med gemensamma ytor och en rik gestaltning med tydliga uttryck för hållbarhet.

– Vi har låtit barnens perspektiv och möten över generationer vara ledstjärna i arbetet med att utveckla en gediget utformad gård som bygger på möten, pedagogik och odling. Vår vision är att ”Koltrasten” skall vara en inkluderande plats kring ett levande hus, utvecklar Susanna Ringnér och pekar bland annat på så konkreta saker som att väl gestaltade sittbänkar är ett sätt att visa omsorg om människor. Utemiljön i kvarteret är gestaltad utifrån övertygelsen om att en rikedom av ekosystemtjänster också ger en rik vistelse- och lekmiljö, för människor i alla åldrar och året runt.

Här hittar du länk till kommunens pressrelease.