skip to Main Content

Tävlingsvinst i Kungälv!

Tillsammans med NCC Building är Radar en av fyra utvalda aktörer som vunnit i markanvisningstävlingen för Nordtag i Ytterby. Området är beläget på 10 minuters promenadavstånd från Ytterby Station och kommer färdigutbyggt innehålla ca 350 nya bostäder, förskola och skola F-6. NCC har tilldelats fyra markpaket med totalt ca 100 bostäder i varierad upplåtelseform och storlek och förslaget som är framtaget tillsammans med oss på Radar arkitektur & planering tillvaratar och utgår ifrån platsens unika kvalitéer.

Nordtag, ett modernt och naturnära område, kommer att organiseras i tydliga kvarter med gemensamma och skyddade gårdar. Infartsgatan får en mer stadsmässig och intim karaktär med sin inramning av byggnader som kantar gatan med entréer nära tomtgräns. Stor omsorg läggs på att ”livet mellan husen” skall uppstå på ett naturligt vis och vi tycker att det är en viktig utmaning att möta de tydliga sociala ambitioner som finns i Kungälvs kommuns planeringsprocesser. Ett grannskap där skalan, naturen, områdets struktur, variation och innehåll ger en bra utgångspunkt för en socialt intressant och upplevelserik miljö där alla kan känna sig välkomna.  Projektet möter olika hållbarhetsutmaningar på konkreta vis, till exempel får taken solpaneler och gårdarna får platser för bytesekonomi. Följ även projektets framväxt på NCC Buildings hemsida!