skip to Main Content

Tävlingsvinst i Varberg!

Tillsamman med Etikhus har vi vunnit Varbergs kommuns markanvisningstävling för Bua Hamnplan. Förslaget utgår från en blandad bebyggelse, som både passar in i och tillför något nytt till området Bua Hamnplan. Området ska innehålla olika typer av bostäder, verksamhetslokaler och en park mot hamnen. Husens höjd varierar mellan en och fyra våningar. Gestaltningsidén har inspirerats av fiskelägets ofta lite gyttriga miljöer, där husen ligger tätt och skyddar varandra från väder och vind. Samtidigt knyter strukturen an till befintliga stråk som Buaborna är vana att använda på sin väg mellan befintliga bostäder och hamnen. Detta tillägg i hamnmiljön blir en tydligt inpassad årsring genom val av material, färger, storlekar och placering på husen.

Bua Hamnplan ska vara mer än ett bostadsområde: här ska finnas plats för olika verksamheter och en inbjudande parkmiljö. Etikhus vill skapa ett område som ger något tillbaka till Bua, en plats där Buaborna kan mötas och som också bidrar till att utveckla orten som destination.