skip to Main Content

Vinst med Etikhus i Varberg!

Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar –mer än ett hus. Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.

Så lyder juryns motivering för valet av vårt förslag i den öppna tävlingen för utvecklingen av Västerport, en helt ny stadsdel vid havet i Varberg. 12 lotter fördelades över lika många aktörer och arkitektkontor, vilket kommer att ge en stadsdel med hög diversitet både avseende form och lösningar för hållbarhet. Vi är glada och stolta över juryns bedömning (läs mer här) och att vårt produktiva samarbete med Etikhus fortsätter! Ulrik Neuendorf, ansvarig arkitekt på Radar om vinsten:

Det är mycket som är roligt med att vi får vara med och utveckla Västerport! Vi gillade förutsättningarna med att utvärderingen handlar lika mycket om hållbarhet som om gestaltning, att det ställts så höga krav på att lösa samtidens problem med klimatet. Vi har en rutin för att arbeta med hållbarhet som vi kunde luta oss mot i den uppgiften, vi kände oss trygga i det. Sen passade uppgiften oss väl på det sätt att vi ju är ett tvärfackligt kontor och vana att röra oss i gränslandet mellan flera gestaltande praktiker, det är en av våra viktigaste styrkor.

Vi har senaste åren och vunnit flera tävlingar tillsammans tidigare i Varberg, nyligen om Bua hamnplan och tidigare om området Stenen i Tvååker. Sen hade vi också ett team med genomförande aktörer med i arbetet, vilket borgar för ett tryggt genomförande av projektet. Norlandia Care har tillsammans med Monsén arkitekter fokuserat på genomförandet av äldreboende och förskola och så har Joels brygga, en lokal restauratör, medverkat med idéer om driften av restaurangen.