skip to Main Content

Ylva ny arkitekt på kontoret!

Inom kort får vi förstärkning av en ny arkitekt i Ylva Sjöberg. Ylva är nyligen utexaminerad från KADK i Köpenhamn, där hon läst masterprogrammet Arkitektur, Rum och Tid efter att ha tagit kandidaten vid LTH. Under ett år som praktikant på White Arkitekters Stockholmskontor arbetade Ylva bl.a. med en förstudie för Operan i Stockholm, ett par parallella uppdrag och med hyresgästanpassningar. Hon har också läst konst & bildvetenskap och kulturgeografi i Göteborg och har således en kompetenssammansättning som passar väldigt väl in i Radars intersektionella approach och arbetssätt. Vi välkomnar Ylva varmt till Surbrunnsgatan 6!