skip to Main Content

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för Pedagogen Park, ett av Mölndals större stadsutvecklingsprojekt. Intresset för tävlingen var stort med många förslag av hög kvalitet. - Så…

Läs mer

Byggstart för Stenkullens klättergym!

Vårt projekt i Fjällbo Park ligger ett stenkast från ett av Sveriges mest populära klättringsområden i utomhusmiljö. I Stenkullen är det snart inomhusklättring som gäller! Där har vi på uppdrag av fastighetsägaren GA Förvaltning och entreprenörerna Ewa och Björn Strömberg…

Läs mer

Nya rumsligheter för Simrishamns bibliotek!

Vi har fått i uppgift att gestalta en ny rumsligt fungerande helhet för Simrishamns bibliotek inrymt i kulturhuset Valfisken. Dagens bibliotek behöver fungera på ett delvis andra sätt idag än det gjorde tidigare och uppdraget innebär i huvudsak utformningen av…

Läs mer

Framtidsspaning: arkitektur

Serien där våra fem temaledare berättar om läget i sitt tema under våren fortsätter idag med Susanna Ringnér, som leder arbetet med att utveckla området arkitektur på Radar. Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle.…

Läs mer

Stacken sticker ut i Arkitektur!

I senaste numret av tidskriften Arkitektur (#7-8 2020) diskuteras hur "bostadsbyggandets marknadsstyrda monokultur" under de senaste 25 åren gett oss dyra bostäder, hög exploatering, allt mindre tilltagna ytor och inte minst högre insteg för att få hyreskontrakt eller bostadsrätter. Ur…

Läs mer

Nya bostäder i Östra Kålltorp!

För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått i uppdrag att inleda en förstudie för ett nytt projekt i Östra Kålltorp, som ingår i ett detaljplaneområde som vann laga kraft 2015. Projektet omfattar c:a 90 nya bostäder och ligger i…

Läs mer

Bygglovsklart i Fjällbo park!

För Egnahemsbolaget i Göteborg och i samarbete med Vestia construction group har vi tagit fram ritningar för 90 bostadsrätter i Fjällbo park, i stadsdelen Utby. Projektet är lokaliserat i en “mellanstad” som just nu växer enormt, från Gamlestaden och förbi Kviberg mot Partille kommungräns. De bostadsrätter vi ritat är allt från 1:or till 5:or och tillsammans med våra landskapsarkitekter har vi lagt stort fokus på att skapa ett socialt rum där grön mobilitet är i fokus. Mer om den delen av projektet kan du läsa om och titta på i vårt instagramflöde. Omdömet från Göteborgs stads bygglovsavdelning blev vi lite extra stolta och glada över, läs mer nedan! 

Läs mer