skip to Main Content

Utemiljö med rekreativa värden i Öjersjö!

På en äng och en tallhed väster om Öjersjö i direkt närhet till Stora Kåsjön i Partille kommun planerar JM för småhusbebyggelse. Helhetshus Arkitektstudio, och sedermera Radar, har varit med i framtagandet av detaljplanen för området. När projektet nu går…

Läs mer

Vi välkomnar Jonas till landskapsgruppen!

Vi har anställt en ny landskapsarkitekt för att svara upp mot en ökad efterfrågan för våra landskapstjänster. Jonas Lööv, som vår nya medarbetare heter, har redan börjat hos oss och är placerad på Malmökontoret.  Jonas är inte obekant för oss…

Läs mer

Landskapsanalys för faunapassage!

Vi har fått i uppdrag av Söderköpings kommun att genomföra en landskapsanalys kring området Slussporten i Söderköping. Bakgrunden till uppdraget är att Trafikverket och Söderköpings kommun har gått vidare med förslag där en lokalgata gör intrång i befintligt bergsparti och…

Läs mer

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för Pedagogen Park, ett av Mölndals större stadsutvecklingsprojekt. Intresset för tävlingen var stort med många förslag av hög kvalitet. - Så…

Läs mer

Ny förskolegård i Kungsladugård!

Vi har precis inlett arbetet med att passa in en förskolegård i en ovanligt reglerad miljö, mellan Kungsladugårdskolan och gamla Hushållsseminariet, det som numera är Stiftelsen Göteborgs Studenthems (SGS) studentboendet Fridhem. Det är just SGS som bygger ett nytt studentboende…

Läs mer

Framtidsspaning: Landskap

Vi fortsätter vår serie med framtidsspaning - där vi frågar våra temaledare om hur året under covid 19 har varit och vad de ser framför sig när pandemin släpper taget om samhället.  Här är det vår temaledare för landskap, Ulrika…

Läs mer

Radar går in i C/O City!

Radar är glada och stolta nya medlemmar i föreningen C/O City! Föreningens syfte är bland annat att driva frågor om urbana ekosystemtjänster, dvs. stadsnaturens många samhällsvinster. Bland medlemmarna syns universitet, företag, kommuner och olika organisationer. Vårt samhälle står inför stora…

Läs mer

Gestaltning av framtidens bostadsgård i Nilssonsberg!

Radar har fått i uppdrag att utveckla och gestalta bostadsgårdarna på bostadsområdet Nilssonsberg i centrala Göteborg. Projektet är i ett tidigt skede där koncept och principer för utformning diskuteras i relation till en önskad om en avsevärt förbättrad mobilitetslösning för…

Läs mer