skip to Main Content

Nya detaljplaneuppdrag i Helsingborg!

Radar fortsätter med fler uppdrag i Skåne inom Tema Planering. Det handlar om att stifta bekantskap med två nya kunder – Helsingborgs stad och Sjöbo kommun. I Helsingborg ska vi upprätta två detaljplaner för stadsdelscentrum byggda på 60-talet som ska…

Läs mer

Planering för ny kulturskola i Eslöv!

I en av våra ramavtalskommuner Eslöv, har vi påbörjat arbetet med en detaljplan för en utbyggnad av kommunens Kulturskola. Delar av denna Kulturskolan ligger redan idag i Lilla teatern, som nu ska byggas om och ut med ett modernt tillägg.…

Läs mer

Framtidsspaning: planering

I serien där våra temaledare reflekterar bakåt och spanar framåt har vi kommit fram till Tema P, alltså planering. Temaledare är Tobias Noborn, en av dem som varit allra längst på Radar. Vad är på gång i temat under våren,…

Läs mer

Nya planer i Östergötland!

Just nu har vi startat två nya uppdrag i Östergötland, där vi har ramavtal med flera kommuner. Det är dels en detaljplan i vackra Vadstena kommun och dels en trafikstrategi i andra änden av länet, i Norrköpings kommun. För Trafikstrategin,…

Läs mer

Fler lägenheter i Villastaden!

Radar har under året, som del i vårt engagemang som planstöd "in-house" på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad, arbetat med en ny detaljplan för fastigheten Tranan 2 i stadsdelen Villastaden. Det är en av Borås äldsta stadsdelar och planen går ut…

Läs mer

Helt digitalt i Bollebygd!

Denna vecka startar samrådet för den digitala översiktsplanen för Bollebygds kommun. Radar har tillsammans med Nya Planer och SWECO under året arbetat fram samrådsförslaget i nära dialog med kommunens invånare, tjänstepersoner och politiker. En viktig förutsättning för översiktsplanen är det…

Läs mer

In-house på Tjörn!

Radar har fått i uppdrag att vara en del av planavdelningen på Tjörns kommun genom ett in-houseuppdrag under 2020 och delar av 2021.  Vi har liknande engagemang i såväl Göteborg som Borås stad och börjar samla på oss många erfarenheter…

Läs mer

Laga kraft på Stigberget!

Vi har under ett par år  haft i uppdrag att arbeta med detaljplanen för kvarteret Klåvestenen, i gränslandet mellan stadsdelarna Majorna-Linné. Området ligger vid det s.k. Sjömanshuset, mellan Stigbergsliden och Kjellmansgatan och syftet har varit att prova möjligheterna till en…

Läs mer

Många planer i Eslöv!

Under våren fick vi de första uppdragen ur vårt ramavtal med Eslövs kommun. Det handlade om två detaljplaner, varav en större avseende bostäder och centrumverksamheter som snart går ut på samråd. Vi stöttade också arbete med en fördjupad översiktsplan och tog fram illustrationer för östra centralorten. Nu har vi fått en hel del mer att göra. Under hösten skall vi starta inte mindre än sex nya detaljplaner för kommunen!

Läs mer