skip to Main Content

Översiktplan i Ale

Kontoret har av Ale kommun fått i uppdrag att göra en översyn och utvärdering av kommunens gällande ÖP07 som del i arbetet med att skapa en ny översiktsplan.
Läs mer

Norrköping förtjyvingen!

Radar hjälper Norrköpings kommun med deras fördjupning av översiktsplanen för landsbygden i kommunen. Kommunen bygger planen kring en idé om en hållbar utvecklingsstrategi kring kollektivtrafikförsörjda stråk.
Läs mer

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.
Läs mer